< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

הזדמנות // משרה: עמית/ת מחקר בתחום חינוך גבוה [הטכניון / חיפה] דדליין=18.9.22

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/2090420/

הפקולטה לחינוך למדע וטכנולוגיה והמרכז לקידום למידה והוראה בטכניון מחפשים
עמית.ת מחקר
לצורך מחקר מלווה בנושאי קידום למידה והוראה בטכניון

עמית.ת המחקר יעבדו בפקולטה לחינוך למדע וטכנולוגיה ובצמוד למרכז לקידום למידה והוראה ולמשרד המשנה הבכיר לנשיא על מנת לחקור למידה והוראה בטכניון. התפקיד מאופיין בשלוש רמות של מחקר: מחקר רוחבי על למידה בטכניון, מחקר נקודתי בקורסים נבחרים, ומחקר על תהליכי העבודה של המרכז לקידום הלמידה וההוראה. תחומי מחקר רלוונטיים כוללים נושאים כגון חינוך מדעי-הנדסי, למידה פעילה ורציפה, טכנולוגיות בלמידה, גיוון והכלה, הערכה ומדידה, רכישת מיומנויות, ומודלים לשיפור הוראה. על תוצרי המחקר היישומי לקדם את איכות הלמידה בטכניון, לתרום לגוף הידע בנושאי חינוך מדעי הנדסי, ולחזק את מיצוב הטכניון כמוביל בחינוך מדעי הנדסי בעולם.

התקן מוגדר לשלוש שנים. התחלה מיידית.

רקע וכישורים:
– דוקטורט בחינוך או בתחום רלוונטי אחר.
– ידע וניסיון בשיטות מחקר בסיסיות כגון: סטטיסטיקה פשוטה, ראיונות, קבוצות מיקוד, וסקרים. יתרון לשיטות מחקר כמותיות מתקדמות כגון מודלים היררכיים או שימוש במידע שניוני.
– יכולות תקשורת מוכחות בכתב ובעל פה.
– ניסיון רב בעבודת צוות.
– עצמאות מחקרית.
– רקע מדעי-הנדסי – יתרון.
– ניסיון בהוראה בחינוך הגבוה – יתרון.
– ניסיון בהגשת וניהול מענקים – יתרון.

על המועמדים לשלוח את המסמכים הבאים לפרופ׳ עדו רול, עוזר המשנה הבכיר לקידום הלמידה וההוראה (roll@technion.ac.il):
– קורות חיים מעודכנים.
– מכתב המפרט את העניין במשרה.
– שתי דוגמאות כתיבה, בעדיפות לפרסומים בכתבי עת. אם אין, ניתן לשלוח תזה, מאמר בעתון פופולרי ו/או עבודה סמינריונית.
– שמות וכתובות אימייל של שלושה ממליצים.

ניתן להגיש מועמדות עד יום א׳, 18.9.

מפרסם ההודעה
אולגה צ'ונטונוב olgac@technion.ac.il
מפה
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה