< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

אירוע // תזכורת / ערב עיון: לכבוד פרופ' מרדכי עקיבא פרידמן בהגיעו לגבורות [האקדמיה למדעים / מקוון] 19.9.22

Message URL: https://www.hum-il.com/message/2082708/

הציבור מוזמן לערב עיון מקוון
לכבוד חבר האקדמיה
פרופ’ מרדכי עקיבא פרידמן
בהגיעו לגבורות
ביום שני כ”ג באלול תשפ”ב, 19 בספטמבר 2022, בשעה 15:30
בשידור חי באתר האקדמיה

15:30–17:15 מושב ראשון
יושב ראש: פרופ’ אהרן ממן, חבר האקדמיה, האוניברסיטה העברית בירושלים
ברכות: פרופ’ מרגלית פינקלברג, סגנית נשיא האקדמיה
פרופ’ שמחה עמנואל, חבר האקדמיה, האוניברסיטה העברית בירושלים
האם ‘הכול שפיט’? פרק בתולדות ההלכה בימי הביניים
פרופ’ יוסף ריבלין, אוניברסיטת בר-אילן
תנאים הדדיים בין בעל לאישה: רקע, תוקף משפטי והפרה חד-צדדית
פרופ’ אלימלך וסטרייך, אוניברסיטת תל אביב
עלייתו ושחיקתו של המסמך הסחיר במשפט העברי
ד”ר אמיר אשור, אוניברסיטת חיפה
הרמב”ם בגניזה: ממצאים חדשים

17: 15–17:30 הפסקה

17:30–19:00 מושב שני
יושב ראש: פרופ’ שמא יהודה פרידמן, בית המדרש לרבנים באמריקה ואוניברסיטת בר-אילן
פרופ’ דניאל י’ לסקר, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב
תרומתו של מ”ע פרידמן לחקר ספר הכוזרי
פרופ’ נחם אילן, המכללה האקדמית חמדת, שדות נגב
דמות האבות בשני חיבורים מאת ר’ אברהם בן הרמב”ם: כוחה של הסוגה
פרופ’ ורד נעם, אוניברסיטת תל אביב
חובות האישה לבעלה מן המשנה ועד הגניזה
פרופ’ מרדכי עקיבא פרידמן
דברי תגובה

בקרו בתערוכה “בית ועד לחכמים: שישים שנות מדע ודעת” המוצגת בבית האקדמיה

עקבו אחרינו ברשתות החברתיות: יו-טיוב, פייסבוק וטוויטר

https://www.academy.ac.il/Index/Entry.aspx?nodeId=741&entryId=22605

 

You will get reminders 10 ,5 ,2 days before the event
Event successfully added