< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

אירוע // תזכורת / ערב עיון: הדרך למלחמת יום הכיפורים [יד בן צבי, מקוון] 29.9.22

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/2081001/

הדרך למלחמת יום הכיפורים
ערב עיון במסגרת המיזם מלחמת יום כיפור והשפעותיה על החברה הישראלית
יום חמישי, ד' בתשרי תשפ"ג, 29.9.22,
בין השעות 19.00-17.00 בזום

יו"ר ד"ר ענת שטרן, המחלקה להיסטוריה, פילוסופיה ומדעי היהדות, האוניברסיטה הפתוחה
ברכות ודברי פתיחה
פרופ' ריכב (בוני) רובין, ראש המכון לחקר ארץ-ישראל ויישובה, יד בן-צבי והאוניברסיטה העברית
"רהב" – האם ניתן היה למנוע את המלחמה?
פרופ' יואב גלבר, אוניברסיטת חיפה
מחרדה קיומית לתחושת ניצחון – ממשלת גולדה מאיר במלחמת יום הכיפורים
ד"ר חגי צורף, לשעבר ראש תחום תיעוד והנצחה בארכיון המדינה, עורך הספר גולדה מאיר בהוצאת הארכיון
ד"ר ענת שטרן, דברי סיכום

בהרשמה מראש | ללא תשלום | להרשמה: 02-5398855 | rishum@ybz.org.il | act.ybz.org.il

https://act.ybz.org.il/he/%D7%94%D7%93%D7%A8%D7%9A-%D7%9C%D7%99%D7%95%D7%9D-%D7%94%D7%9B%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%9D-299

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה