< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

מחקר ולימודים // תזכורת / קבוצת מחקר: מחנות העקורים: נקודות מבט חדשות [ספריית וינר, אונ' ת"א] דדליין=1.9.22

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/2072525/

 

 ספריית וינר לחקר התקופה הנאצית והשואה באוניברסיטת תל אביב מזמינה כל מי שחוקר.ת את החיים במחנות העקורים להצטרף לסדנת מחקר "מחנות העקורים: נקודות מבט חדשות" אשר תתקיים במהלך שנת הלימודים הקרובה (תשפ"ג – 2022-23)

מחנות העקורים, שקמו עם תום מלחמת העולם השנייה בגרמניה, אוסטריה ואיטליה, היוו מרחבים עם משמעויות מגוונות עבור השחקנים השונים שהיו פעילים בהם במהלך קיומם. הצבאות שהקימו אותם, האמריקני והבריטי, והארגונים הבינלאומיים (UNRRA, IRO) שהיו אחראים לניהולם היומיומי, דאגו בראש וראשונה לאספקת תזונה, ביגוד, תעסוקה, הכשרת מקצועית, טיפול רפואי ומזור נפשי עבור האוכלוסיות השונות שנעקרו מארצות מוצאם במזרח אירופה ע"י הנאצים, והועברו לשטח הרייך, כגון עובדי כפייה ואסירי מחנות ריכוז. הארגונים היהודיים בצפון אמריקה ואנגליה, ובראשם ה"ג'וינט" (JDC), ששלחו מומחים מסוגים שונים למחנות, ראו בהם מעין אולמות המתנה והכנה להגירת שארית הפליטה אל מעבר לים. השליחים שהגיעו מטעם תנועות נוער ומפלגות שונות בפלשתינה/ארץ ישראל, באו כדי לחנך ולגייס עולים. הם התייחסו למחנות ככר לפעילות ציונית, ובעיקר מפלגתית. עבור העקורים היהודים עצמם, המחנות היוו בראש וראשונה מקומות של התחדשות, אתרים מוגנים לשיקום פיזי, נפשי, משפחתי ולאומי כאחד. פעילים מבין שורדי השואה יזמו אירועים חברתיים ותרבותיים, כגון הצגות תיאטרון וקונצרטים, והקימו מנגנונים משפטיים עצמאים ומשטרה יהודית, בזמן שרבנים עסקו בשמירה על הכללים והטקסים הדתיים.

בעשורים האחרונים, ככל שרב-ממדיות זו זכתה לעניין מחקרי הולך וגובר, התרבו המחקרים אודות החיים במחנות העקורים, שהפכו למוקד מחקר המושך תשומת לב מנקודות מבט שונות.

מטרת הסדנה: להפגיש פרספקטיבות מחקריות מדיסציפלינות שונות, כולל היסטוריה, סוציולוגיה, משפט, פסיכולוגיה ואנתרופולוגיה, שעוסקות בהיבט זה או אחר של החיים במחנות העקורים: חינוך, עבודה, דת, תנועות נוער, ספורט, פוליטיקה, משפחה, מיניות ומגדר, ילודה, עיתונות, משפט, כלכלה, מנהל, בריאות הגוף והנפש, והכשרת השורדים לקראת הגירתם אל מעבר לאוקיינוס או לארץ ישראל.

למי מיועדת הסדנה: לכל מי שחוקרים בתחום. משתתפי הסדנה מוזמנים.ות להציג בפני עמיתיהם.ן עבודות מחקר שעדיין נמצאות בתהליך גיבוש, איסוף חומרים או כתיבה, עבודות שנכתבו בשנים האחרונות כתזות לתואר שני, דוקטורט, פרויקט פוסט-דוק, או פרסומים שראו אור לאחרונה. כדי לעודד דיון פתוח, רציף ומפרה, במסגרתו ניתן גם לשתף בהתלבטויות וקשיים, המפגשים לא יהיו פתוחים לציבור הרחב ולאורחים מזדמנים.

שפה: בשנת הלימודים תשפ"ג הסדנה תתקיים בעברית ותהיה פתוחה לחוקרים.ות מקומיים.ות בלבד. בטווח הארוך יותר, הסדנה תהווה בסיס לכנס בינלאומי בשפה האנגלית, בו תינתן למשתתפי הסדנה אפשרות להציג את עבודותיהם גם בפני חוקרים מחו"ל.

מועדים: הסדנה תתקיים אחת לחודש במשך כל שנת הלימודים תשפ"ג (בערך 8 מפגשים), במועדים שייקבעו יחד עם המשתתפים.

מקום: ספריית וינר לחקר התקופה הנאצית והשואה, בקמפוס של אוניברסיטת תל אביב ברמת אביב. הסדנה מתוכננת כסדרת מפגשים עם השתתפות פיזית במקום. במידה והקמפוס ייסגר מפאת תנאי הקורונה, היא תעבור לזום. בכל מקרה, לא יתקיימו מפגשים היברידיים והמפגשים לא יוקלטו.

ניהול: הסדנה תתקיים בהנחיית פרופ' ז'וזה ברונר, המנהל האקדמי של הספרייה, תוך  שיתוף פעיל של כל המשתתפים.

רישום: ההשתתפות בסדנה מותנית ברישום מראש. לשאלות ובירורים, וכדי להירשם, נא ליצור קשר עם מיכל פישר, האחראית על אירועים בספריית וינר, בכתובת המייל

wienerconf@tauex.tau.ac.il

בפניה יש לציין את נושא המחקר שברצונכם.ן להציג לדיון בסדנה, באיזה מסגרת נכתב, ואם אפשר, לצרף תקציר. נא לצרף גם פרטי התקשרות וקורות חיים אקדמיים. רצוי להירשם בהקדם, ובכל מקרה עד ה1 בספטמבר 2022.

 

מפרסם ההודעה
מיכל פישר wienerconf@tauex.tau.ac.il
כתובת מלאה
ספריית וינר לחקר התקופה הנאצית והשואה, אוניברסיטת תל אביב
מפה
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה