< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

אירוע // הקרנת סרט ודיון: 1341 פריימים מהמצלמה של מיכה בר-עם (סדרה: דוקו-דשא) [ון ליר / ירושלים] 7.8.22

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/2070900/

1341 פריימים מהמצלמה של מיכה בר-עם
דוקו-דשא: קולנוע תיעודי ישראלי במכון ון ליר בירושלים
הקרנת סרט ודיון
הכניסה בהרשמה מראש > https://bit.ly/3Ixwo8h

הקרנת סרטו של רן טל "1341 פריימים מהמצלמה של מיכה בר-עם"
(ישראל 2022 | 90 דקות | עברית וגרמנית | כתוביות בעברית)
הסרט השתתף בחממה ליוצרי קולנוע תיעודי במכון ון ליר בירושלים
הבמאי רן טל בחר 1,341 פריימים מארכיון הצילומים העצום של מיכה בר-עם ומהם הרכיב את הסרט. זהו סרט על צילום ועל צלם מלחמה; אבל לא פחות מכך, זהו סרט על הצלקות שההיסטוריה מותירה לא רק בקורבנות שלה, אלא גם במתעדים שלה.

בהשתתפות
רן טל, יוצר הסרט
ד"ר נעם גל, האוניברסיטה העברית בירושלים, אוצר התערוכה ״לצלם ולשכוח: רן טל אחרי מיכה בר-עם״ במוזיאון תל אביב לאמנות
פרופ' יפעת וייס, האוניברסיטה העברית בירושלים
מנחה: ד"ר יוכי פישר, מכון ון ליר בירושלים

7.8.22, 22:00-20:00

https://bit.ly/38FXtbH

 

מפרסם ההודעה
איל עפרון מתאם פעילות לציבור, שיווק וקשרי חוץ מכון ון ליר ירושלים eyale@vanleer.org.il 02-5605282
כתובת מלאה
מכון ון ליר בירושלים, ז'בוטינסקי 43, ירושלים, ישראל
מפה
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה