< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

אירוע // ערב עיון: המערכת הפוליטית בישראל [ון ליר / ירושלים] 4.7.22

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/2062706/

המערכת הפוליטית בישראל
ערב דיון לכבוד הופעת התרגום לערבית של הספר
מאת יצחק גל-נור ודנה בלאנדר, עריכת התרגום: ד"ר מיכל סלע
(רכס פרויקטים חינוכיים)

דברי פתיחה: ד"ר אסף דוד, ראש תמת ישראל במזרח התיכון, מכון ון ליר בירושלים; מייסד שותף של הפורום לחשיבה אזורית
דיון בהשתתפות
ד"ר אמטאנס שחאדה, מרצה למדע המדינה באוניברסיטת ביר זית; לשעבר יו"ר מפלגת בל"ד וח"כ מטעמה בסיעת הרשימה המשותפת
ד"ר רולא הרדל, עמיתת מחקר במרכז קוגוד לחקר המחשבה היהודית ולהגות עכשווית במכון שלום הרטמן; מרצה באוניברסיטה הערבית-אמריקאית ברמאללה
מר אנטון שלחת, מבקר ספרות, מחזאי ועיתונאי
דברי סיכום:
פרופ' יצחק גל-נור, המחלקה למדע המדינה, האוניברסיטה העברית בירושלים; עמית מחקר בכיר במכון ון ליר בירושלים
ד"ר דנה בלאנדר, המכון הישראלי לדמוקרטיה

4.7.22, 20:00-18:00

https://bit.ly/39TsGc1

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה