< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

מחקר ולימודים // סדנה: סדנאות מבוא לסטטיסטיקה, תיווך ומיתון, ומשוואות מבניות (איל רבין) [הפתוחה / רעננה] 12-14.7.22

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/2061801/

סדנאות מבוא לסטטיסטיקה, תיווך ומיתון, ומשוואות מבניות בהנחיית ד"ר איל רבין ב 12,13,14 ליולי – נפתחה ההרשמה.

לאחר שנתיים של הפסקה, מוזמנים.ות ל-3 ימים של סדנאות במכון לניתוחי מדיניות באוניברסיטה הפתוחה ברעננה.
ההרשמה פתוחה לתלמידי מחקר וחוקרים מכל תחומי מדעי החברה. ניתן להירשם לכל הסדנאות או לחלקן.

הסדנה הראשונה (12.7) תעסוק במחקר כמותי ומבוא לתוכנת ה SPSS.
הסדנה השנייה (13.7) תעסוק במודלים של תיווך ומיתון באמצעות PROCESS
הסדנה השלישית (14.7) תעסוק במודלים של משוואות מבניות באמצעות .AMOS בסדנה נעסוק בניתוח גורמים מאשש, ניתוח נתיבים ו-SEM.

פרטים נוספים בקישור המצורף

https://bit.ly/3MvmW5n

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה