< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

אירוע // כנס: קולות וקהילתיות בחברה רב-גונית [עכו] 9.6.22

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/2060520/

בעשורים האחרונים הניאו-ליברליזם האוחז ומתפשט בחברה הישראלית מפורר את הסולידריות תחת הסיסמה של "הפרטה". התפתחות זו מעוררת בשולי החברה תגובות נגד של חיפוש אחרי מודלים אחרים של צרכנות ושל סגנון חיים בכלל. כתוצאה מכך צמח מחדש המושג של קהילתיות בשנים האחרונות, הן באקדמיה והן בשיח הציבורי. כדוגמאות, קהילתיות צצה סביב הקמתה של גינה שכונתית המחברת בין תושביה סביב רעיונות של קיימות. הקהילתיות מוצעת כפתרון לבעיית הבדידות של הגיל השלישי ולצורך האנושי הבסיס של השתייכות. היא מופיעה כתוצר לווי של קואופרציה במסגרת של קואופרטיב צרכנית, היא מעניקה מודל התארגנות יעיל בהתמודדות עם משברים כגון במשבר הקורונה.

החוג לסוציולוגיה במכללה האקדמית גליל מערבי מחפש דרך לקרב בין אקדמיה וקהילה ומזמין את הציבור לחשיבה משותפת על מקומה ותפקידיה של קהילתיות בחברה רב-גונית כישראל בימינו. הכנס יתקיים בתאריך 9.6.22 במכללה בעכו ויתחלק לשלושה מושבים:

בראשון, הדוברים הינם מעצבי דעה ויזמים חברתיים הפועלים כמנהיגים בקהילותיהם.

בשני, הדוברים/ות הינם אנשי אקדמיה החוקרים את הקהילתיות

בשלישי, הדוברים/ות הינם פעילים/ות חברתיים שישתפו אותנו בחוויות מהשדה.

הציבור מוזמן לכנס ביום ה' 9.6.22 משעה 9.30 במכללה האקדמית גליל מערבי בעכו.

9.30-10התכנסות

10:00-10:15 דברי פתיחה וברכות
פרופ' נסים בן דוד, נשיא המכללה האקדמית גליל מערבי
דר' חגית תורג'מן, ראשת החוג לסוציולוגיה

10:15-12:00 יזמי קהילות
יו"ר המושב: דר' עדו ליברמן
מר ניר מאיר, מזכ"ל התנועה הקיבוצית, התחדשות הקהילות הקיבוציות בעשור האחרון
הרב אהרון אריאל לביא, העמותה לפיתוח קהילות מעורבות, קהילה למען יציבות חברתית
חכ"ל זוהיר בהלול, פעיל חברתי, הקהילה הערבית בעכו

12:00-12:30 הפסקה

12:30-14:30 קהילות ותרומתן החברתית
יו"ר המושב: דר' שלומית מנור
דר' כרמית פוקס אברבנאל, בית ברל, קהילה מעורבת כהתארגנות חברתית-פוליטית חדשה
דר' אנה פרשיצקי, המכללה האקדמית גליל מערבי; דר' ניר כהן, אוניברסיטת בר אילן,
התמזרחות כאסטרטגית היטמעות בקרב יוצאי ברה"מ
פרופ' מיכל פלגי, המכון לחקר הקיבוץ, אוניברסיטת חיפה, הבחנה בין קהילתיות וקואופרטיביות בתנועה הקיבוצית
דר' נורית פיינשטיין, המכון לחקר הקיבוץ, אוניברסיטת חיפה, תרבות וחוסן קהילה
בעידן הקורונה
דר' נוהאד עלי, המכללה האקדמית גליל מערבי, חוסן חברתי-קהילתי בחברה הערבית בישראל

14:30-15:15 הפסקה

15:15-16:30 פאנל סיכום: חוויות מהשדה – ניסיון של פעילי החברה האזרחית בקהילות
מנחת הפאנל: דר' אנה פרשיצקי
גב' ולנטינה חומנקו, היחידה לעלייה וקליטה, הסוכנות היהודית לארץ ישראל
גב' שירה לוי, מזכירה קיבוץ עכו, תנועת דרור ישראל
גב' מלכה דניאל, עמותת היווט לקהילה האתיופית בישראל

להרשמה
https://docs.google.com/forms/d/1I1YwCH9lGr8p1UkszyQjY2k2TSM4cAo0OP7xKYiJ-Qc/viewform?edit_requested=true

מפרסם ההודעה
ד"ר יובל אשוש החוג לסוציולוגיה המכללה האקדמית גליל מערבי yuvala@wgalil.ac.il
כתובת מלאה
המכללה האקדמית גליל מערבי, Hamichlala road, עכו, ישראל
מפה
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה