< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

אירוע // קולוקוויום: רומנטיקה נבואית, מוחמד הוויקטוריאני, ומשה הציוני: לקראת תאוריה של התקבלות מקראית (יוספה רז) (קולוקוויום פרשנות) [בר אילן / רמת גן] 1.6.22

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/2052920/

רומנטיקה נבואית, מוחמד הוויקטוריאני, ומשה הציוני: לקראת תאוריה של התקבלות מקראית"

התוכנית ללימודי פרשנות ותרבות שמחה לארח את הד״ר יוספה רז (אוניברסיטת חיפה) במסגרת הקולוקוויום המחלקתי.

יום רביעי, 1 ביוני, 2022 ב' סיוון תשפ"ב, שעה 14:00 בניין 605, כיתה 61, באוניברסיטת בר-אילן

* (culturebiucoll)

 

מפרסם ההודעה
ד״ר אסף אוּזן, חוקר ספרות השוואתית, אתיקה ותיאטרון. עמית הוראה בתוכנית ללימודי פרשנות ותרבות היחידה ללימודים בינתחומיים, אוניברסיטת בר אילן. assaf.uzan@biu.ac.il
כתובת מלאה
בניין 605, כיתה 61, באוניברסיטת בר-אילן
מפה
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה