< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

מחקר ולימודים // תכנית: מסעות דעת - תכנית למנהיגות אינטלקטואלית צעירה [ון ליר, ירושלים] דדליין=3.6.22

Message URL: https://www.hum-il.com/message/2052823/

תוכנית “מסעות דעת” במכון ון ליר בירושלים היא תוכנית ייחודית ללימודי העשרה אינטלקטואלית בתחומי מדעי הרוח והחברה. היא מבקשת לטפח בקרב קבוצה נבחרת של צעירים כישורי התבוננות ויכולת ניתוח של שאלות עומק פילוסופיות, תוך התייחסות מתמדת לבעיות השעה בארץ ובעולם ולקשרים שבין רעיונות עומק אלה לבין המציאות החברתית והפוליטית העכשווית.

התוכנית מיועדת לקבוצה קטנה ואיכותית של צעירים וצעירות בעלי סקרנות אינטלקטואלית ויכולת לימוד גבוהה, בקיץ שלפני תחילת לימודיהם האקדמיים. העמיתים זוכים במגורים משותפים לתקופת לימודי הקיץ ובמלגת מחיה. התוכנית היא ללא תשלום ועמיתיה מגיעים מכל גוני האוכלוסייה בישראל: יהודים וערבים, דתיים ושאינם דתיים, מהמרכז ומהפריפריה, כאלה החושבים ללמוד מדעי הרוח לצד מי שמתכוונים ללמוד תחומים אחרים.

בתוכנית מלמדים בכירי החוקרים, בהם פרופ’ שי לביא, פרופ’ ניסים מזרחי, ד”ר יוכי פישר, ד”ר ראיף זריק, הסופר פרופ’ א”ב יהושע, פרופ’ רות הכהן-פינצ’ובר, ד”ר עפרי אילני, ד”ר רונית עיר-שי, ד”ר מירי רוזמרין ועוד.

התוכנית מורכבת מסמסטר קיץ וממפגשי המשך חד-יומִיים, המתקיימים אחת לחודש במהלך שנת הלימודים. הלימודים כוללים סמינרים, תרגולים, סיורים וסדנאות כתיבה ויצירה, ומוקדש בהם מקום נכבד לדיונים ולהעשרה הדדית בין המשתתפים. לצד ההרכב החברתי המגוון של עמיתי התוכנית, גם הנושאים שהיא מתמקדת בהם מכוונים לקדם נקודות מבט רחבות וחדשניות על סוגיות עכשוויות מורכבות. בשל כך תכניה של “מסעות דעת” מאתגרים, ומחייבים חשיבה לא שגרתית, מורכבת וביקורתית.

ההיבט החברתי מהווה חלק מרכזי בתוכנית: העמיתים מבלים יחדיו שישה שבועות רצופים ואינטנסיביים, שבמהלכם הם גם מתגוררים במתחם משותף. החיים המשותפים תורמים רבות הן לגיבוש וליצירת חוויה חברתית חד-פעמית והן להעצמת החוויה האינטלקטואלית, הודות למפגש הבלתי אמצעי עם מגוון הדעות. למעשה, לא אחת הדיונים הערים שמתחילים בכיתת הלימוד נמשכים לאחר מכן ביתר שאת במרחב המגורים המשותף.

מסע אישי: במהלך התוכנית ובשנה שלאחריה העמיתים מפתחים פרויקטים אישיים של מחקר ושל עשייה חברתית ותרבותית, בליווי צמוד ומתמשך של צוות התוכנית ושל מנחים הנבחרים בהתאם לתכניו של כל פרויקט.

 

פרטים נוספים ניתן למצוא באתר התוכנית >https://journeys.vanleer.org.il/

 

קול קורא לקיץ 2022: בשיתוף האוניברסיטה העברית בירושלים > https://bit.ly/3wIGy05

קול קורא לקיץ 2022: בשיתוף אוניברסיטת תל אביב > https://bit.ly/3LEKDIe

הגשת מועמדות עד לתאריך 3 ביוני 2022

You will get reminders 10 ,5 ,2 days before the event
Event successfully added