< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

אירוע // תזכורת / הרצאה: האם אפשר "לתקן" את ההומניזם בלי לשנות את האדם? (כרמל ווייסמן) (סדרת פוסט הומניזם) [ון ליר, מקוון] 6.6.22

Message URL: https://www.hum-il.com/message/2052809/

האם אפשר “לתקן” את ההומניזם בלי לשנות את האדם?
הרצאה רביעית בסדרה הרצאות שֹפינוזה ע”ש ירמיהו יובֵל | הומניזם ופוסט-הומניזם
הסדרה השתים-עשרה מטעם מרכז שֹפינוזה בעריכת פרופ’ פיני איפרגן וד״ר דרור ינון

פוסטהומניזם ביקורתי וטרנסהומניזם או פוסט-אנושיות, מוצגים בספרות המחקר, ומתנהלים בשדה החברתי, כתפיסות מנוגדות לגבי מהו “אדם” ולאן מועדות פניו. הראשונה סבורה, לכאורה, שעל האדם להצטמצם ולהזיז את עצמו ממרכז הבמה, ואילו האחרונה תרה אחר דרכים להעצים ולהרחיב את האדם. חוקרים ספורים התאמצו לגשר בין התפיסות הללו, באמצעות הצבעה על מקורות השראה משותפים, וניסיון להציג את הטרנסהומניזם כתפיסה ביקורתית יותר. בהרצאה זו תטען ד”ר ווייסמן שהתפיסות הללו משלימות זו את זו, ומאפשרות לחשוף סתירות פנימיות בנרטיב הפוסטהומניסטי, כמו גם את התלות שלו בהומניזם אותו הוא מתיימר לייתר.

ד”ר כרמל ווייסמן היא חוקרת ומרצה בנושאי תרבות דיגיטלית בתוכנית הרב תחומית במדעי הרוח ובמכון כהן להיסטוריה ופילוסופיה של המדעים והרעיונות באוניברסיטת תל אביב, ויוצרת הפודקאסט .”המצב הפוסט אנושי” תחומי העניין שלה הם קריאה ביקורתית של שיח העתידנות הטכנולוגית ובחינת האספקטים הרליגיוזיים של הטכנולוגיה. ווייסמן הוכשרה כאנתרופולוגית והיא בעלת דוקטורט בתקשורת מהאוניברסיטה העברית .(2010) בשני העשורים האחרונים המונחים ”פוסט-הומניזם” ו”טרנס-הומניזם” הולכים וכובשים מקום מרכזי בשיח האינטלקטואלי. תכליתם לבטא מנקודות מבט שונות את קיצו של העידן שההומניזם היה מרכזי להבנתו, ולבשר על תחילתו של עידן חדש. הסדרה השתים-עשרה של הרצאות שפינוזה תוקדש לניסיון להבין את היחס בין הומניזם לפוסט-הומניזם. במפגשי הסדרה ננסה להבין מהו הומניזם, מתי הוא הופיע על במת ההיסטוריה, ואם עדיין אפשר לראות בו תיאור הולם של הניסיון האנושי. האם פוסט-הומניזם הוא מאפיין של השלב הבא בהיסטוריה של ההומניזם, או שמא מדובר בתיאור של עידן חדש שונה לחלוטין מהעידן ההומניסטי? ומהו התוכן החיובי של ניסיון אנושי חדש זה, שעדיין לא נמצא לו ביטוי מושגי הולם מעבר להיותו זה שבא לאחר ההומניזם? בסדרה מגוונת זו נבקש לעמוד על תוכניהם של מונחים אלו, לבחון את הסיבות להיווצרותם, ובעיקר לנסות לחשוב על הרגע ההיסטורי שאנו חיים בו.

6.6.22, 20:00-18:00

https://bit.ly/3LECOSU

* (וןלירהומניזם)

You will get reminders 10 ,5 ,2 days before the event
Event successfully added