< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

אירוע // הרצאה: לשון עברית, חוק רומי, נוסחאות מצריות: מכתב עברי על פפירוס מאוקספורד (עמית גבריהו) [אונ חיפה & מקוון] 31.5.22

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/2052807/

החוג להיסטוריה כללית, החוג לתולדות ישראל ומקרא, והמרכז לחקר ההיסטוריה של הים התיכון (HCMH) באוניברסיטת חיפה שמחים להזמינכם להרצאתו של ד"ר עמית גבריהו, האוניברסיטה העברית בירושלים.

 

כותרת ההרצאה: "לשון עברית, חוק רומי, נוסחאות מצריות: מכתב עברי על פפירוס מאוקספורד"

 

תקציר: כ״י אוקספורד Heb.d.69 (P) הוא איגרת עברית כתובה על פפירוס. זהו ממצא נדיר: איגרת כתובה עברית על פפירוס, הראשונה הידועה לנו אחרי מרד בר כוכבא. היא השתמרה היטב וקריאה בקלות לדוברי עברית מודרנית. האיגרת מספרת את סיפורם של מלוה ולוה, ומתעדת את נסיונותיו של המלוה, לעזר בן יוסה, לקבל את כספו בחזרה.

האיגרת פורסמה כבר בשנת 1903 ונחקרה על ידי מספר חוקרים, אך טיב ההלואה שבה ונוסחאות המכתב טרם הובנו כראוי. בהרצאתי אני מראה שהמכתב מתעד הלוואה בריבית, על פי הריבית החוקית באימפריה הרומית. אני משלב תובנות מתחום הפיננסים והאפיסטולוגרפיה כדי להציע תיארוך בטוח יותר למכתב (בין המאה הרביעית לשישית), ולמקמו לא בארץ ישראל, כפי שחשבו רוב החוקרים, אלא במצרים. הבנה של הזמן והמקום בו נוצר המכתב מאפשרים גם מבט על החברה שיצרה אותו, ומאפשרים הצצה לעולמם דרך החור שבגרוש.

 

ההרצאה תתקיים באולם 146, אגף הספריה החדש ביום ג' ה – 31 במאי, 2022 בשעה 14:00.

כמו כן, ניתן להתחבר להרצאה בזום: https://us02web.zoom.us/j/84473940720

לפרטים נוספים:  https://hcmh.haifa.ac.il/2022/03/01/%d7%9c%d7%a9%d7%95%d7%9f-%d7%a2%d7%91%d7%a8%d7%99%d7%aa-%d7%97%d7%95%d7%a7-%d7%a8%d7%95%d7%9e%d7%99-%d7%a0%d7%95%d7%a1%d7%97%d7%90%d7%95%d7%aa-%d7%9e%d7%a6%d7%a8%d7%99%d7%95%d7%aa-%d7%9e%d7%9b/

 

מפרסם ההודעה
צור שלו zshalev@univ.haifa.ac.il
כתובת מלאה
אוניברסיטת חיפה & מקוון
מפה
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה