< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

אירוע // השקת ספר: אור במערב - התרבות העברית במרוקו 1956-1912 (דוד גדג') [שזר / מקוון] 1.6.22

Message URL: https://www.hum-il.com/message/2052803/

על הספר

מה היו מאפייניהן של התרבויות העבריות השונות שהתגבשו במרוקו במחצית הראשונה של המאה ה-20? כיצד התעצבה התרבות העברית במרוקו לצד התרבות הערבית והתרבות הצרפתית? עם אֵילו קהילות יהודיות ניהלו היהודים במרוקו קשרים, ומהיכן ייבאו מבחר של רפרטואר עברי? אֵילו פעילויות בעברית התקיימו באגודות העבריות במרוקו? מה היה יחסם של מוסדות החינוך בקהילות השונות לחינוך בעברית?

אור במערב: התרבות העברית במרוקו, 1912–1956 בוחן את היחס לשפה העברית ולתרבות העברית בקהילה היהודית במרוקו בתקופה הקולוניאלית, תוך הצגת תהליכי היווצרותה וצמיחתה של רשת תרבות עברית במהלך ארבעה עשורים רבי תהפוכות. פרקי הספר דנים בהיסטוריה אינטלקטואלית, באידאולוגיות חינוכיות ותרבותיות, בהיסטוריה תרבותית, בפעילותם של סוכני תרבות וביצירתם התרבותית, וכן בדגמים תאורטיים להבנת התהליכים ההיסטוריים. הספר תורם לחקר ההיסטוריה התרבותית והאינטלקטואלית של העם היהודי במאה ה-20, ובכלל זה לחקר התרבות העברית, שהתמקד עד היום באירופה ובארץ ישראל.

תוכנית האירוע
18:00 תחילת האירוע

ברכות:
משה ויגדור, מנכ”ל קרן מנדל-ישראל
יעל הס, מנהלת מכון מנדל למנהיגות
מיכל שגיא, מנכ”לית מרכז זלמן שזר
פרופ’ ירון צור, אוניברסיטת תל אביב
בהנחיית ד”ר תמר אברמוב

מוזיקה ושירה:
נטע אלקיים ואוריין שוקרון

שיח חוקרים:
ד”ר דוד גדג’ (מכון מנדל למנהיגות והאוניברסיטה העברית בירושלים) משוחח עם פרופ’ ירון הראל (אוניברסיטת בר-אילן), ד”ר ורד טוהר (אוניברסיטת בר-אילן) ופרופ’ אהרן ממן (האוניברסיטה העברית בירושלים)

שיח סוכני תרבות, בוגרי תוכנית מנדל למנהיגות בתרבות יהודית:
חן ארצי סרור, מנהלת התוכנית, משוחחת עם יעל גידניאן, עמיחי חסון ואופיר טובול

20:00 סיום

https://online.mandelfoundation.org.il/screeners/2232

You will get reminders 10 ,5 ,2 days before the event
Event successfully added