< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

אירוע // כנס: כנס ארצות הגליל השני [מכללת צפת] 26.5.22

Message URL: https://www.hum-il.com/message/2052101/

הכנס השנתי לחקר תרבויות וקהילות בגליל, פרי שיתוף פעולה בין המכללה האקדמית צפת למחוז גליל מזרחי וגולן של רשות העתיקות, מציע השנה זו הפעם ה-12, את סקירת פירות המחקרים החדשים ביותר בנושא “ארצות הגליל”.

בכנס תוכלו לשמוע על החידושים המחקריים המעניינים והאחרונים בתחום ישירות מפיהם של טובי החוקרים והמרצים במכללה האקדמית צפת וברשות העתיקות.

הכנס יתקיים ביום ה’, 13 במאי 2021, ב’ בסיוון תשפ”א, בין השעות: 16:30-09:00.

כולכם מוזמנים!

תוכנית הכנס:
9.00 – 9.30 התכנסות וברכות
פרופ’ אהרן קלרמן – נשיא המכללה האקדמית צפת.
פרופ’ אסיקה מרקס – ראשת מרכז צפת לחקר תרבויות וקהילות בגליל.
ד”ר כמיל סארי – מנהל מחוז גליל ברשות העתיקות.

9.30 – 11.00 מושב ראשון: הגליל בראי התקופות
יו”ר – פרופ’ אסיקה מרקס.
פרופ’ ינון שבטיאל: צפונות ותגליות במערות התלולות בנחל נמר בגליל המערבי.
ד”ר יעל ארנון: ארכיטקטורה איסלאמית כטקסט – הגליל במאה ה – 20.
ד”ר עמרם הדרי: הטיפול בטראומה בבית החולים בעיר צפת לאורך 100 שנות היסטוריה.

11.00– 12.30 מושב שני: החברה הגלילית
יו”ר – ד”ר אופירה גרוויס קובלסקי.
מר ג’ראלד סאק: “שופטי דם” בקרב הבדווים בשנות ה-80 ותחילת ה-90 במאה הקודמת.
פרופ’ יפה מושקוביץ: מפעלים קיבוציים היברידיים בגליל בעלי מבנה עסקי וקהילתי.
ד”ר ז’נט כהן: תובנות ראשוניות מאירוע הקורונה בחברה החרדית: עמדות כלפי הממסד החילוני והמנהיגות הרבנית.

12.30 – 13.00 הפסקת צהריים

13.00 – 14.30 מושב שלישי: תרבות וטבע בגליל
יו”ר – פרופ’ ינון שבטיאל.
ד”ר רותם לוז: סדר פסח 1967 בקיבוץ איילת השחר – השראה מתמשכת.
ד”ר מריאנה רוח-מדבר שפירא: כורסי – בין גיאוגרפיה למיתולוגיה.
ד”ר שחר מרנין דיסטלפלד: “צא לנוף אך אל תקטוף!” היחס לפרחי-הבר בתרבות הישראלית וביטויו באמנות של יהודים וערבים בגליל.

14.30 – 16.30 מושב רביעי: חידושים בארכאולוגיה גלילית
יו”ר – מר אורן זינגבוים.
מר עומר זידאן: החפירה בכיכר אשת”ם בצפת – דיווח ראשוני.
מר רועי עסיס: הסקר הארכאולוגי המקדים להקמת מסילת הרכבת כרמיאל – קריית שמונה.
גב’ מרינה בקר שמיר: חפירות הצלה בהר צפיה במטולה – מקרה מבחן של העורף החקלאי של סנג’אק צפת.
מר צביקי בדיחי ומר אורן זינגבוים: חפירה במערכת המסתור בחוקוק.

Message publisher
ד"ר הדר נוימן ראשת רשות המחקר המכללה האקדמית צפת hadar.ne@zefat.ac.il
Full address
המכללה האקדמית צפת, אודיטוריום בית וואהל
Map
Sharing and Saving

 

You will get reminders 10 ,5 ,2 days before the event
Event successfully added