< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

אירוע // יום עיון: על פיננסים ורגולציה - יום עיון להצגת מחקרים [המכללה למינהל / ראשל"צ] 29.5.22

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/2052100/

יום עיון להצגת מחקרים

רגולציה פיננסית

יום ראשון, 29 במאי 2022

בהנחיית השופטת בדימוס ד"ר איריס סורוקר

קמפוס המכללה למינהל ראשל"צ

אולם Wedea בניין משפטים, קומה תחתונה

9:30 התכנסות וכיבוד קל

מושב ראשון 10:00

ברכות: פרופ' ארז סיניבר, ראש תכנית תואר שני בכלכלה יישומית, המכללה למינהל

ד"ר הדר ז'בוטינסקי וד"ר מיכל לביא, מכון הדר ז׳בוטינסקי למחקר בין-תחומי של שווקי הון, משברים וטכנולוגיה

חשיפת זהות משתמשי מטבעות אלקטרוניים

מגיב: ד"ר ישראל קליין, אוניברסיטת אריאל

 

פרופ' רות פלאטו-שנער וד"ר מעיין פרל, המכללה האקדמית נתניה

בינה מלאכותית בחיתום אשראי צרכני: הזדמנויות, אתגרים והצעת אסדרה

מגיב: ד"ר אביב גאון, אוניברסיטת רייכמן

 

פרופ' דורון קליגר ומר אמיר הברמן, אוניברסיטת חיפה

חסמי מעבר של משקי בית בין בנקים בישראל

מגיבה: ד"ר רונית דוניץ-קידר, המרכז האקדמי למשפט ולעסקים

 

דוק' אסתר גלקופ אליאש, אוניברסיטת תל-אביב

בחינה אמפירית של התנהגות המשקיעים המוסדיים לנוכח חוק רישום כפול

מגיבה: ד"ר אודליה מינס, הקריה האקדמית אונו

מגיב: עו״ד אמיר וסרמן, היועץ המשפטי של הרשות לניירות ערך

 

13:00

טקס חלוקת פרסי הצטיינות

ארוחת צהריים

 

מושב שני 13:30

ברכות: פרופ' גדי יעקובי, דיקן בית הספר לכלכלה, המכללה למינהל

ד"ר ישראל קליין, אוניברסיטת אריאל

גישה מוסדית לאסיפה הכללית: ניתוח אמפירי ודיון נורמטיבי

מגיבה: פרופ' הדס גלנדר, המכללה למינהל

 

פרופ' משה גלברד, המכללה האקדמית נתניה וד"ר יהודה אדר, אוניברסיטת חיפה

רגולציה בתחום החוזים הבנקאיים – בחינת היעילות של מודל הפיקוח השיפוטי והצעת מודל חלופי, המבוסס על פיקוח מנהלי

מגיב: פרופ' עלי בוקשפן, אוניברסיטת רייכמן

 

השופטת בדימוס ד״ר איריס סורוקר

https://www.colman.ac.il/media/eoahzxxj/%D7%99%D7%95%D7%9D-%D7%A2%D7%99%D7%95%D7%9F-%D7%9C%D7%94%D7%A6%D7%92%D7%AA-%D7%9E%D7%97%D7%A7%D7%A8%D7%99%D7%9D.jpg

מפרסם ההודעה
ענת הרמן מנהלת אדמיניסטרטיבית מרכז חת לחקר התחרות והרגולציה anath@colman.ac.il 03-9634104 / 050-7844977 https://www.facebook.com/hethcenter https://www.colman.ac.il/heth_center
כתובת מלאה
המסלול האקדמי המכללה למינהל, אולם wedea, בניין משפטים, קומה תחתונה
מפה
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה