אירוע // ערב עיון: על פרישה ופורשים ביישוב היהודי בתקופת המנדט [אונ ת"א, ת"א] 18.5.22

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/2051502/

ערב עיון מיוחד מטעם פורום חוקרי המנדט בישראל בנושא: ״על פרישה ופורשים ביישוב היהודי בתקופת המנדט״:

16:30-16:00 התכנסות

16:45-16:30 ברכות

17:45-16:45 מושב ראשון | יו״ר: מנחם קליין
קימי קפלן | פרישה, ניתוק או שחרור?: חרדים בשבי היישוב היהודי-ציוני
אופירה גראוויס קובלסקי | על פרישה ופילוג: התנועה הרביזיוניסטית והמנדט הבריטי

18:00-17:45 הפסקה

19:00-18:00 מושב שני | יו״ר: מאיר חזן
אביבה חלמיש | הפ.ק.פ: בצילה של השמש העזה, תרתי משמע
שי פררו | כנענים במעקב: הוועד לגיבוש הנוער העברי תחת עינו הפקוחה של הש"י, 1948-1943

19:15-19:00 סיכום

https://drive.google.com/file/d/1MCgGK4hZl1gvVqssk5XI4mnErL4nA-ln/view?usp=sharing

מפרסם ההודעה
מאיה קריינר maya.kreiner@mail.huji.ac.il
כתובת מלאה
אוניברסיטת תל אביב, חדר 496, בניין גילמן
מפה
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה