< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

אירוע // כנס: הכנס השנתי החמישי של האגודה הישראלית לחקר דתות - גבול/ות בדת [אב"ג, באר שבע] 25.5.22

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/2051400/

הכנס השנתי החמישי של האגודה הישראלית לחקר דתות יתקיים באוניברסיטת בן גוריון ביום ד', ה-25 במאי 2022, בנושא 'גבול/ות בדת'. הכנס מאורגן בשיתוף פעולה עם מרכז אלישר לחקר מורשת יהדות ספרד והמזרח, המרכז לחקר המרת דת ומפגשים בין דתיים ומרכז חיים הרצוג לחקר המזרח התיכון והדיפלומטיה.

במסגרת הכנס תתקיימנה מגוון של הרצאות בנושא דתות מרחבי העולם ומזוויות מחקר מרתקות, כגון הצבת גבולות וחציית גבולות בתוך המסורות הדתיות השונות וביניהן, שאלות של מקום וזהות; מסעות ועלייה לרגל; המרת דת והפצת דת; מרכז ופריפריה, טקסיות, מיסטיקה, דת בעידן הקורונה ועוד.

לו"ז הכנס:

8:45 – 9:15 התאספות
9:15 – 11:00 מושבים מקבילים א' (ראו פירוט בעמוד הבא)
11:00 – 10:15 הפסקה
11:15 – 12:00 מושב המליאה – ברכות נציגי האגודה והאוניברסיטה, הענקת פרסי ורבלובסקי ופרס ע"ש חוה לצרוס-יפה
12:00 – 12:45 הפסקת צהרים
12:45 – 14:30 מושבים מקבילים ב'
14:30 – 14:45 הפסקה
14:45 – 16:30 מושבים מקבילים ג'
16:30 – 19:30 יציאה לסיור בחגיגות הפסח של קהילת העבריים מדימונה (בתשלום ובהרשמה מראש)

לינק לתכנית הכנס המלאה: https://in.bgu.ac.il/en/csoc/Site%20Assets/Pages/events/IASR/GvulutPosterDigitalNew.pdf

מפרסם ההודעה
ד"ר שי פררו מזכיר האגודה הישראלית לחקר דתות shaiferaro@gmail.com
מפה
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה