< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

מחקר ולימודים // סדנאות לתלמידות ותלמידי מחקר במדעי הרוח [אב"ג, באר שבע 05-06/22] דדליין=26.5.22

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/2050800/

קול קורא לסדנאות לתלמידות ותלמידי מחקר במדעי הרוח
בחסות המרכז ללימודים אוסטריים וגרמניים באוניברסיטת בן-גוריון

המרכז ללימודים אוסטריים וגרמניים באוניברסיטת בן-גוריון מציע לתלמידות ולתלמידים לתואר שני ושלישי שמחקרם מתמקד בלימודים אוסטריים וגרמניים בפרט ובתחומי מדעי הרוח בכלל להשתתף בסדנאות מחקר עיוניות-מעשיות. הסדנאות נועדו לסייע למשתתפות ולמשתתפים לרכוש כלים חיוניים להמשך דרכם האקדמית. הסדנאות תערכנה בהנחיית חוקרי המרכז ללימודים אוסטריים וגרמניים ותתמקדנה בשכלול הכישורים האקדמיים של הסטודנטיות והסטודנטים, בהתחשב בתחומי המחקר שלהם והסוגיות המעסיקות אותם.

הסדנאות יתקיימו במהלך יומיים מרוכזים על פי הפירוט הבא:

יום א', 29 במאי 2022 השתתפות בכנס אקדמי בהדרכת ד"ר קרן כהן
הסדנה נועדה לסייע למשתתפות ולמשתתפים לעשות את צעדיהם הראשונים בהצגת המחקר שלהם בכנסים. נעסוק בכל שלבי ההכנה וההצגה של הרצאה בכנס אקדמי: הכנת תקציר (abstract) להרצאה, הכנת ההרצאה עצמה והצגת הפייפר בכנס. לקראת הסדנה יש להכין אבסטרקט לכנס בן 250 מילה שעליו תרצו לעבוד.

יום א', 12 ביוני 2022 הכנת הצעה לדוקטורט, לפוסט-דוקטורט ולגראנט בהדרכת ד"ר נתן מרקוס
הסדנה מיועדת לתלמידות ולתלמידים המתכננים להגיש מועמדות לדוקטורט, לפוסט-דוקטורט או לגראנטים. היא נועדה לעזור ולתמוך בכתיבת תוכנית המחקר, קורות החיים, המכתבים ותהליכי המועמדות השונים. לקראת הסדנה יש להכין קורות חיים, תוכנית מחקר ו/או מכתב מועמדות.

מתכונת הסדנאות תהיה זהה בשני הימים:
11:00 – 12:30 הרצאה ודיון
12:30 – 14:00 ארוחת צהריים וסיור בקמפוס
14:00 – 16:00 עבודה סדנאית בקבוצות ומשוב עמיתים

הסדנאות תתקיימנה בקמפוס אוניברסיטת בן-גוריון בבאר שבע (כשעה ורבע ברכבת מתל אביב). הסדנאות מתאימות למי שכותבות וכותבים בעברית, באנגלית או בגרמנית, הן אינן כרוכות בתשלום והן פתוחות לתלמידות ותלמידי כל חוגי מדעי הרוח באוניברסיטת בן-גוריון ובמוסדות מחקר אחרים. ההשתתפות מותנית בהרשמה מראש. מספר המקומות מוגבל. ניתן להירשם לשתי הסדנאות או רק לאחת מהן.

לפרטים, לשאלות ולהרשמה אנא פנו לד"ר קרן כהן במייל keren.cohen@mail.huji.ac.il עד יום ה', 26 במאי 2022. אנא ציינו שם מלא, שלב בלימודים, מוסד אקדמי וחוג הלימוד, ואנא צרפו קורות חיים ותאור קצר (עד עמוד לכל היותר) של המחקר והמטרות שתרצו להשיג בסדנה.

מפרסם ההודעה
קרן כהן keren.cohen@mail.huji.ac.il
כתובת מלאה
אוניברסיטת בן גוריון בנגב
מפה
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה