< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

אירוע // הרצאה: הלגיטימציה האסלאמית של הסכמי שלום עם ישראל (אופיר וינטר) [אונ' חיפה, מקוון] 10.5.22

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/2050305/

שלום רב לכולם,

אני שמח להזמינכם להרצאה השביעית במסגרת הסמינר המחלקתי של החוג ללימודי המזרח התיכון והאסלאם שיתקיים ביום שלישי, ה- 10 במאי 2022 , בשעה: 12:15, בזום. הדובר במפגש הקרוב הוא ד"ר אופיר וינטר מהמכון למחקרי ביטחון לאומי (INSS) ואוניברסיטת תל אביב, אשר ידבר בנושא: "הלגיטימציה האסלאמית של הסכמי שלום עם ישראל."

ההרצאה תדון בתובנות המרכזיות העולות מתוך ספרו החדש של אופיר: Peace in the Name of Allah (De Gruyter, 2022). הספר מתחקה אחר המאבק שהתנהל בין המשטרים במצרים, בירדן ובאיחוד האמירויות לבין יריביהם האסלאמיסטים על הקניית לגיטימיות ציבורית רחבה להסכמי השלום עם ישראל. בהרצאה יידונו ההנמקות האסלאמיות העיקריות ששימשו את שלושת המשטרים להצדקת השלום עם ישראל, המנגנונים ההלכתיים האסלאמיים – דוגמת "מצלחה" – שעליהם נהגו להסתמך, תפקידיהם של תקדימים כמו "שלום אל-חודיביה" והיחס המשתנה ליהודים כ"שותפי שלום".
לינק לזום (אין צורך בסיסמא):

https://us02web.zoom.us/j/7165625884
Meeting ID: 716 562 5884

מקווה לראותכם,

אלעד

https://drive.google.com/file/d/15peRa8U-JaFiCVqQoai0T_Odx8_qrIop/view?usp=sharing

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה