< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

אירוע // מפגש: הכנה לקראת הגשת בקשות לתכנית המענקים של מארי סקוודובסקה-קירי (תמר הירש) (סדרת מעברים) [מקוון] 2.5.22

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/2042929/

שלום רב,

לקראת יציאת הקול הקורא הקרוב של תוכנית המענקים של מארי סקוודובסקה-קירי. אנחנו מזמינים אתכם.ן למפגש הסבר עם גב' סמדר הירש מ- ISERD (המנהלת הישראלית לתכניות המחקר והחדשנות של האיחוד האירופי).  המפגש ייערך ביום שני ה-2 במאי משעה 16:00 עד 17.00.  כתובת הזום כאן .

 

תוכנית המענקים ע"ש מארי ס. קירי  של האיחוד האירופי, היא תכנית מענקי המחקר הנדיבה, החכמה והגדולה ביותר בעולם

 

התוכנית פתוחה לכל התחומים המדעיים וכוללת מספר מסגרות:

א. נסיעה לפוסט דוקטורט באירופה (לבעלי דוקטרנט, ועד שמונה שנים לאחר קבלת הדוקטורט)

ב. פוסטדוקטורט מחוץ לאירופה במרכזי מחקר מובילים בכל העולם, עם חובת חזרה לאירופה(כולל ישראל) (לבעלי דוקטורט, ועד שמונה שנים לאחר קבלת הדוקטורט)

ג. מענקים לחוקרים צעירים המעוניינים להגיע לארץ לשנה או שנתיים (לתשומת הלב של חברי סגל המעוניינים לארח פוסט דוקטורנטים)

ד. המענקים מאפשרים גם תמיכה בישראלים הנקלטים במשרה או בפוסט בארץ לאחר שהות בחו"ל. (צריך להיות בחו"ל שנתיים משלושת השנים שלפני מועד ההגשה)

 

כדי להצליח בתוכנית יש ללמוד את "שפת"   מענקי המחקר האירופאית, הרציונל ולהיות מסוגלים לכתוב הצעת מחקר ברמה גבוהה.

מפגשים קודמים באתר מעברים במודולה של מענקי מחקר.  קישור כאן.

המלצה: פרויקט קודו של תמר אלמוג מארגן קבוצת תמיכה (בתשלום) ליוצאים לפוסטדוקטורט בכלל ולמגישי מארי קירי בפרט. פרטים  כאן .  אנחנו מפרסמים את הפרויקט וממליצים עליו מתוך אמונה בחשיבותו ואיננו חלק מהניהול או התמיכה בו.

 

בברכה
פרופ' דוד לוי פאור

בשם משתתפי מעברים.

(סדרתמעברים)

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה