< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

אירוע // השקת ספר: מלחמת העמקים: התשה, צבא ואזרחים בחזית הצפון-מזרחית 1970-1967 (ערן אלדר) [צמח] 25.4.22

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/2042300/

בנסיבות החדשות שנוצרו לאחר מלחמת ששת הימים, הפך צה"ל מצבא מסתער ומתקיף לצבא הנדרש לפעולות אבטחה והתגוננות. בעוד מדינות ערב מלקקות את פצעיהן, זקפו ארגוני החבלה הפלסטיניים ראש והחלו בפעילות גרילה וטרור כלפי ישראל, בעיקר מגבול ירדן, סוריה ולבנון, במטרה להתיש את צה"ל ובעיקר את העורף הישראלי. מה קרה לישובי עמק הירדן ועמק בית שאן בשנים אלה ?
בין המשתתפים:
ד"ר ערן אלדר
ח"כ לשעבר עדנה סולודר, גשר
שרה'לה שרון, אשדות יעקב איחוד
מוקי צור, עין גב
על החלק האומנותי: הזמרת סי היימן

25.4.22, 20:00-17:30

https://betgabriel.smarticket.co.il/%D7%94%D7%A9%D7%A7%D7%AA_%D7%94%D7%A1%D7%A4%D7%A8__%D7%9E%D7%9C%D7%97%D7%9E%D7%AA_%D7%94%D7%A2%D7%9E%D7%A7%D7%99%D7%9D__%D7%9E%D7%A4%D7%92%D7%A9_%D7%A2%D7%9D_%D7%9E%D7%97%D7%91%D7%A8_%D7%94%D7%A1%D7%A4%D7%A8_%D7%93_%D7%A8_%D7%A2%D7%A8%D7%9F_%D7%90%D7%9C%D7%93%D7%A8

 

מפרסם ההודעה
ערן אלדר dreldar100@gmail.com
כתובת מלאה
בית גבריאל בכנרת, ישראל
מפה
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה