< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

אירוע // תיקון // הרצאה: אוקראינה והיהודים בהיסטוריה ובהווה (עומר ברטוב) [גבעת חביבה] תאריך מתוקן 27.4.22

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/2041806/

מורשת מזמינה לשתי הרצאות וובינר מיוחדות לציון יום השואה תשפ"ב

להיות אישה יהודייה באושוויץ
מרצה: ד"ר נעמה שיק, יד ושם
יום שני, 25 באפריל 2022, בשעה 19:00
מה היה ההבדל בין גברים לנשים במחנה בהתמודדותם עם האימה והרוע, למרות הגורל האחד שהועידה להם האידיאולוגיה הנאצית?
לקבלת קישור לצפייה בהרצאה (זוםWebinar ) יש להירשם מראש בקישור זה
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_wirOUApiSMm1PwXeTJtkWA

הרצאה לציון יום השואה תשפ”ב בנושא: אוקראינה והיהודים בהיסטוריה ובהווה.
מרצה: פרופ' עומר ברטוב, אוניברסיטת בראון
יום רביעי, 27 באפריל 2022, בשעה 20:30
עומר ברטוב הוא פרופ' להיסטוריה של אירופה באוניברסיטת בראון, ארה"ב. הוא מחברם של תשעה ספרים. ביניהם הספר "אנטומיה של רצח עם: חייה ומותה של עיירה ושמה בוצ'אץ'", זכה בפרס יד ושם לספר מחקר לשנת 2019.
ההרצאה תתקיים במתכונת פייסבוק LIVE בעמוד הפייסבוק של מכון מורשת ובעמוד הפייסבוק של המרכזים לצדק חברתי
לצפייה, ניתן להיכנס לדף הפייסבוק בערב ההרצאה, או להירשם לקבלת קישור ביום האירוע בקישור זה
https://l-p.site/032

להיות אישה יהודייה באושוויץ
מרצה: ד"ר נעמה שיק, יד ושם
יום שני, 25 באפריל 2022, בשעה 19:00

אוקראינה והיהודים בהיסטוריה ובהווה.
מרצה: פרופ' עומר ברטוב, אוניברסיטת בראון
יום רביעי, 27 באפריל 2022, בשעה 20:30

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_wirOUApiSMm1PwXeTJtkWA

https://l-p.site/032

מפרסם ההודעה
דודו אמיתי דובר גבעת חביבה מנהל מרכז התיעוד והחקר של השומר הצעיר יד יערי גבעת חביבה ד.נ. מנשה 37850 נייד: 052-4475-458 משרד: 04-6309241 dudu_am@givathaviva.org.il קטלוג ברשת: http://tinyurl.com/j7926mc אתר: http://www.givathaviva.org/heb/yaari
כתובת מלאה
מקוון
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה