< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

אירוע // תזכורת / השקת ספר: בנקאות עכשיו. ערב השקה לספר "כך היה" (מאיר חת) [המכללה למינהל, ראשל"צ] 1.5.22

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/2041801/

מרכז חת לחקר התחרות והרגולציה משיק בהתרגשות את ספרו האוטוביוגרפי של פרופ' מאיר חת:
"כך היה"

ברכות:
כבוד שופט בית-המשפט העליון בדימוס פרופ׳ יורם דנציגר
נשיא המכללה למנהל פרופ' יורם רבין

הכנס יוקדש לעיון בסוגיות עכשוויות בעולם הבנקאות בישראל

בהשתתפות:
המפקח על הבנקים יאיר אבידן; מנכ"לית הבנק הבינלאומי הראשון סמדר ברבר; פרופ' אבי בן בסט; פרופ' רות פלטו-שנער; עו"ד דרור שטרום.
בהנחיית כב' השופטת בדימוס ד"ר איריס סורוקר

https://lp.vp4.me/qtkt

מפרסם ההודעה
ענת הרמן מנהלת אדמיניסטרטיבית מרכז חת לחקר התחרות והרגולציה anath@colman.ac.il 03-9634104 / 050-7844977 https://www.facebook.com/hethcenter https://www.colman.ac.il/heth_center
כתובת מלאה
אולם ווידאה, בניין משפטים, קומת מרתף, קמפוס המכללה למינהל - רחוב אלי ויזל 2 ראשל"צ
מפה
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה