< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

אירוע // שיחה: חומות דיגיטליות: גבולות וגיאופוליטיקה ברשת (ענת בן דוד) (סדרת מדע חוצה גבולות) [ון ליר, מקוון] 13.4.22

Message URL: https://www.hum-il.com/message/2040822/

חומות דיגיטליות: גבולות וגיאופוליטיקה ברשת
מדע חוצה גבולות
מפגש רביעי
העונה החמישית של הסדרה ״מדברים על מדע במאה העשרים ואחת״
שיחה עם פרופ’ ענת בן דוד
בעריכתו ובהנחייתו של פרופ’ אורן הרמן, אוניברסיטת בר-אילן; מכון ון ליר בירושלים
בשנות התשעים של המאה הקודמת, רבים ייחסו לאינטרנט סגולות של “כפר גלובלי” המבטל הבדלים במרחב ובזמן ומאפשר תקשורת חוצת גבולות גיאוגרפיים. אך האם האינטרנט פורץ גבולות או דווקא מציב גבולות חדשים? כיצד נקבעים גבולות מדיניים במרחב המקוון וכיצד האינטרנט “יודע” מהי הזהות הלאומית של האתרים? נשוחח על גבולות אישיים, לאומיים וטכנולוגיים במרחב המקוון עם חוקרת הרשת פורצת הדרך פרופ’ ענת בן דוד מהאוניברסיטה הפתוחה.

על הסדרה
המטפורה של חציית גבול היא עשירה ומגוונת: אנו חוצים גבול כשאנחנו עוברים מארץ לארץ, אבל גם כשאנחנו מעיזים, או מגזימים, או קוראים תיגר על מוסכמה. כמו בחיים, גם במדע נחצים מעת לעת גבולות למיניהם – פיזיים, פילוסופיים, פסיכולוגיים, וגם נורמטיביים. חציית הגבול יכולה לערער אך גם לרגש ולהצית את הדמיון. דוגמאות מפורסמות הן חציית גבול השמיים של איקרוס ושל ממשיכיו חלוצי התעופה; סינתוז התרכובת האורגנית הראשונה; תורת האבולוציה, שריסקה את הגבול הקשיח בין האדם לטבע; גילוי הרדיואקטיביות והמכניקה הקוונטית, שחצו שתיהן את גבול החושים; השימוש בפצצת אטום; הטיסה לירח; והיום – פיתוח כלים לעריכה גנטית.
בעונה החמישית של הסדרה ״מדברים על מדע במאה העשרים ואחת״ נפגוש חוקרים וחוקרות ממגוון עולמות תוכן שעיסוקם המדעי חוצה גבולות בשלל מובנים. נשוחח עם איש מחשבים החוצה את מחסום הזמן על ידי שימוש בביג דאטה (נתוני עתֵק) לחיזוי תחלואה ומגפות, עם מהנדסת המפתחת ננו-שבבים לטיפול בבעיות במערכת העצבים המרכזית, עם סופר-פיזיקאי הנע בין עולמות הבדיון והאמת, עם חוקרת אינטרנט שבוחנת את ההשפעה של ריבונות דיגיטלית על גבולות לאומיים ועל מורשות לאומיות, ועם מדען שמגדל עוברים של יונקים מחוץ לרחם אימם.
הסדרה תינעל בהקרנה של הסרט Black Holes: The Edge of All we Know ובמפגש עם יוצרו. הסרט עוסק בניסיון הדרמטי של מדענים לחצות גבול בלתי עביר בהגדרתו: לראות במו עיניהם את מה שאינו ניתן לצפייה.
באמצעות מבט על חציית גבולות במדע, ננסה להבין טוב יותר את כוחם המשבש של המדע והטכנולוגיה, אך גם את ההבטחה הגדולה הטמונה בהם – הבטחה לשינוי המאפשר לנו, ולפעמים גם מחייב אותנו, להבין את עצמנו מחדש.

https://bit.ly/3x5bE3G

13.4.22, 19:00-21:00

(ון ליר מדע21-05)

You will get reminders 10 ,5 ,2 days before the event
Event successfully added