< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

אירוע // ערב עיון: יום השנה לפטירת הרב שאול ליברמן – מ"פירורים ירושלמיים" למהדורה צומחת. מיזם המהדורה הדיגיטלית של התלמוד הירושלמי [מקוון] 10.4.22

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/2040700/

מיזם מהדורה דיגיטלית של התלמוד הירושלמי
TalmudYerushalmi.com
בתמיכת הקרן הלאומית למדעים (ISF Grant 1717/19)
ערב לימוד ביום השנה הט"ל לפטירת מורנו הגר"ש ליברמן, זכרו לברכה
מ"פירורים ירושלמיים" למהדורה צומחת
‏ביום ראשון, ט' בניסן תשפ"ב, 10 באפריל 2022
משעה 20:30 עד 21:30 (שעון ישראל)

תוכנית הערב:
הענקת אות הוקרה על שם מורנו ר' שאול ליברמן לד"ר עמנואל (מנו) מסטיי

ד"ר עמנואל (מנו) מסטיי – על טיב כתב היד שהיה לפני סופר כתב יד ליידן

ד"ר הלל גרשוני – מעבודת הצוות על מהדורת הירושלמי הדיגיטלי

פרופ' שאול שטמפפר – שאול ליברמן וישיבות ליטא

פרופ' מנחם כ"ץ – גיליונות רבנו על הלכות הירושלמי לרבנו משה בן מימון ז"ל

ערב הלימוד יתקיים באופן וירטואלי. לקבלת קישור יש להירשם בכתובת digital.yerushalmi@gmail.com.

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה