< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

אירוע // הרצאה: מעקב-פיקוח זוחל והתנועה לעבר טוטליטריות במשטרים דמוקרטים: המקרה הישראלי (שאול דוק) [מקוון] 4.4.22

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/2040204/

בעוד במקרים היסטוריים מסוימים מדינות הופכות להיות טוטליטריות בבת אחת, מקרים רבים אחרים מאופיינים באימוץ הדרגתי, כמעט מבלי משים, של מאפיינים טוטליטריים. אמצעים טכנולוגיים של מעקב\פיקוח (surveillance) הם כלים רבי עוצמה בידיהן של סוכנויות מדינה באותם משטרים, וכמעט תמיד משחקים תפקיד, בשימור המשטר ובדיכוי של קבוצות "סוררות". הרצאה זו תתמקד בקשר שבין התנועה לעבר טוטליטריות ותופעת המעקב\פיקוח הזוחל (creeping surveillance). תיאוריית המעקב\פיקוח הזוחל מדגישה את ההדרגתיות וחוסר הנראות בהם טכנולוגיות מעקב\פיקוח מיושמות. הטענה המרכזית בהרצאה היא שההדרגתיות של יישום אמצעי מעקב\פיקוח לעוד ועוד תחומים, מסייעת לאותה תנועה מדורגת לעבר טוטליטריות. טענה זו תיבחן לאור מקרה המבחן הישראלי, כולל ההתפתחויות האחרונות הקשורות לשימוש של המשטרה בכלי ה-NSO.

המפגש יהיה בזום, ב-4 לאפריל ב-19:00. להשתתפות יש להירשם (בחינם). חציו הראשון של המפגש יוקדש להרצאה פרונטלית, והחצי השני לשאלות\הערות ותשובות.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfHYCp8vQSjqc92JonoQUutLHSrZYBHQtS6IKaXZ6T-7VyzEQ/viewform

מפרסם ההודעה
Shaul A. Duke, PhD | http://ShaulDuke.com saduke@gmail.com
כתובת מלאה
مبلا אםבאלה Imbala, ינאי, ירושלים, ישראל
מפה
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה