< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

אירוע // תזכורת / מפגש: חופש משעבוד (סדרת בשערי האקדמיה: חופש) [האקדמיה למדעים, ירושלים & מקוון] 11.5.22

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/2040202/

סדרת המפגשים "בשערי האקדמיה" לעונת תשפ"ב עוסקת בנושא חופש.

במפגש החמישי בסדרה ישוחחו:

  • פרופ' אבנר הולצמן, חבר האקדמיה, אוניברסיטת תל אביב
  • פרופ' לאונה טוקר, האוניברסיטה העברית בירושלים
  • ד"ר יעל שטרנהל, חברת האקדמיה הצעירה הישראלית לשעבר, אוניברסיטת תל אביב
  • פרופ' דוד שולמן, חבר האקדמיה, האוניברסיטה העברית בירושלים

על היבטים שונים של החופש משעבוד ויבחנו אותו במבט רב-תחומי.

 

המפגש יתקיים ביום רביעי, י' באייר תשפ"ב, 11 במאי 2022, בשעות 19:00 – 21:00

בבית האקדמיה, כיכר אלברט איינשטיין, רחוב ז׳בוטינסקי 43 ,ירושלים וכן בשידור חי באתר האקדמיה 

https://www.academy.ac.il/Index/Entry.aspx?nodeId=741&entryId=22562

* (בשערי האקדמיה: חופש)

מפרסם ההודעה
יאיר אשכנזי מנהל תוכן ומדיה האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים yair@academy.ac.il
כתובת מלאה
האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים, ז'בוטינסקי 43, ירושלים, ישראל
מפה
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה