< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

אירוע // הרצאה: על הקונפליקט בין אוכלוסיות מגוונות וקולקטיבים רבגוניים (אילת שביט) (קולוקוויום בר-הלל) [אונ ת"א, ת"א] 4.4.22

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/2040103/

על הקונפליקט בין אוכלוסיות מגוונות וקולקטיבים רבגוניים
מרצה (בעברית): פרופ' אילת שביט |
קולוקוויום בר-הלל להיסטוריה, פילוסופיה וסוציולוגיה של המדע
הסדרה ה-41, 2021-2022

מסורת פילוסופית ארוכה ומסועפת עוסקת בחקר המושג "הבדל". בערב הדיון נבקש להציע הבחנה בין "מגוון" (diversity) ובין "רבגוניות" (heterogeneity), ולבחון את השלכותיה של הבחנה זו על מדידת הבדלים בין קבוצות מסוגים שונים ובתוכן. פרופ' שביט תציג תיאור מילולי ופורמלי של שני המובנים הללו של הבדל. מתיאורה יתברר כי מדדי מגוון מתאימים לתיאור קבוצות שתכונותיהן מבוססות רק על תכונות הפרטים המרכיבים אותן, כגון אוסף (collection); ואילו מדדי רבגוניות מתארים טוב יותר קבוצות שתכונותיהן ועצם קיומן תלויים גם במבנה, בעוצמה ובתדירות של האינטראקציה בין הפרטים המרכיבים אותן, כגון מארג (conexus) או חברה (community). הבחנה זו חושפת קונפליקט מפתיע בין מגוון לרבגוניות, ונובעת ממנה המסקנה שאת החברה מתאים יותר למדוד באמצעות מדדי רבגוניות (הטרוגניות). מקרה חקר שיוצג ימחיש את מחיר ההתעלמות מן ההבדל בין מגוון לרבגוניות, ויבהיר כי הבעיה חמורה במיוחד עבור אלו המעוניינים באקדמיה מרובת גוונים וקולות.
הקולוקוויום נוסד בשיתוף עם פרופ' רוברט ס' כהן, הקולוקוויום של בוסטון לפילוסופיה של המדע.
הקולוקוויום נתמך על ידי המכון להיסטוריה ופילוסופיה של המדעים והרעיונות ע"ש כהן, אוניברסיטת תל אביב; מרכז אדלשטיין להיסטוריה ופילוסופיה של המדע, הטכנולוגיה והרפואה, האוניברסיטה העברית בירושלים; מכון ון ליר בירושלים; וקרן יהושע בר-הלל.

בהשתתפות
פרופ' אילת שביט, המכללה האקדמית תל-חי
מנהל אקדמי: ד"ר אורי בלקינד, אוניברסיטת תל אביב

4.4.22, 20:00-18:00

https://bit.ly/3NssbVb

מפרסם ההודעה
איל עפרון מתאם פעילות לציבור, שיווק וקשרי חוץ מכון ון ליר ירושלים eyale@vanleer.org.il 02-5605282
כתובת מלאה
אוניברסיטת תל אביב, בניין גילמן, אולם 449
מפה
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה