אירוע // הרצאה: אפולוגטיקה נוצרית ואינטרקציה מוסלמית-נוצרית בארמניה של המאה ה-11 – המקרה של גרגור מגיסטרוס פהלהווני ואמיר איברהים (תיאו ואן לינט) [חיפה& מקוון] 31.3.22

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/2032703/

Christian Apologetics and Muslim-Christian Interaction in Eleventh Century Armenia. The Case of Grigor Magistros Pahlawuni and Amir Ibrahim. / Theo Maarten van Lint

The Department of General History and the Haifa Center for Mediterranean History (HCMH), University of Haifa, are glad to invite you to a hybrid lecture given by Prof. Theo van Lint, University of Oxford, Fellow of the Fund for the Advancement of the Humanities and Social Sciences, Israeli Academy of Sciences.

Title:
"Christian Apologetics and Muslim-Christian Interaction in Eleventh Century Armenia. The Case of Grigor Magistros Pahlawuni and Amir Ibrahim."
Abstract:
Grigor Magistros Pahlawuni was the most erudite person in 11th century Armenia. Exceptionally, he was a layman. He and his family formed part of the elite of the Bagratid Armenian kingdom and were patrons of churches and monasteries. Grigor was the founder of an academy and invested much in education. He was also a stalwart of the Armenian Orthodox Church. His correspondence of c. ninety epistles contains two answers to letters by a certain Amir Ibrahim, son of an Armenian Christian mother and a Muslim father, one on faith, and one on philosophy. Amir Ibrahim’s position as the offspring of parents belonging to different faiths makes his request a poignant one. Grigor’s letter on faith is a refutation of a number of objections to Christianity often raised by Muslims and couched by Amir Ibrahim in the form of questions. The lecture will discuss these and their background, and will briefly touch on Grigor’s answer to Amir Ibrahim’s request for a letter on philosophy.

We hope to see you all on Thursday, March 31, 2022, at 12:15, in Room #146, New Library Wing, University of Haifa.
Zoom link: https://us02web.zoom.us/j/89012760444

https://hcmh.haifa.ac.il/2022/03/01/christian-apologetics-and-muslim-christian-interaction-in-eleventh-century-armenia-the-case-of-grigor-magistros-pahlawuni-and-amir-ibrahim/

מפרסם ההודעה
צור שלו zshalev@univ.haifa.ac.il
כתובת מלאה
המרכז לחקר ההיסטוריה של הים התיכון, החוג להיסטוריה כללית, אוניברסיטת חיפה חדר #146, אגף הספריה החדש, אוניברסיטת חיפה
מפה
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה