< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

אירוע // הרצאה: בין חתונות שהיו לחתונות שלא היו בקולנוע הפלסטיני (אריאל שיטרית) [אונ חיפה, מקוון] 29.3.22

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/2032702/

שלום רב לכולם,

אנו שמחים להזמינכם להרצאה השישית במסגרת הסמינר המחלקתי של החוג ללימודי המזה"ת והאסלאם, שיתקיים ביום שלישי, ה-29 במרץ 2022, בשעה 12:15 בזום.
הדוברת במפגש הקרוב היא ד"ר אריאל שיטרית מהאוניברסיטה הפתוחה ואוניברסיטת תל אביב והיא תדבר בנושא: "בין חתונות שהיו לחתונות שלא היו בקולנוע הפלסטיני."

החתונה היא נושא מרכזי בקולנוע הפלסטיני ולא בכדי הסרט הקלאסי שפתח את העידן הנוכחי של הקולנוע הפלסטיני היה "חתונה בגליל" (מישל חלייפי, 1987), סרט שכל כולו נסוב סביב חתונה והסמליות הגלומה בה. מהייצוג בסרט זה ובסרטים שנעשו בעקבותיו עולות מגוון המשמעויות האישיות, החברתיות והלאומיות של חתונה, ושל הכמיהה והשאיפה אליה.

בהרצאה זו תחשוף ד"ר שיטרית כיוונים חדשים בייצוג החתונה בקולנוע הפלסטיני של השנים האחרונות, שבאים לידי ביטוי בעיסוק בחתונות מתפרקות והלא מתגשמות, או שמוצגות באופן מעוות, דבר אותו היא מכנה "un-weddings". ד"ר שיטרית תפרוס את האמירות השונות העולות מהיעדרן המובהק של חתונות והפיכתן למעין דבר מאוס: דווקא בהיעדרן נמצא ביטויים להתנגדות ולהעצמה, וכן לאובדן ולחלומות בלתי-אפשריים.

לינק לזום:

https://us02web.zoom.us/j/7165625884
Meeting ID: 716 562 5884

https://drive.google.com/file/d/1gCS1XmX7Bc4t-PeU33V4DQX5wEkus0VK/view?usp=sharing

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה