< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

אירוע // כנס: התמודדות משפחות עם מצבי סיכון על רקע משברים נפשיים: היבטים מגדריים [אור יהודה] 28.3.22

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/2032602/

התכנית למגדר וקרימינולוגיה ע"ש ויקי שירן במכללת אור יהודה מזמינה אתכם/ן לכנס "התמודדות משפחות עם מצבי סיכון על רקע משברים נפשיים: היבטים מגדריים". הכנס יעסוק בהתמודדות המדינה ומשפחות עם מצבי סיכון על רקע של משברים נפשיים.
מרבית מתמודדי הנפש אינם מהווים כל סיכון לחברה. אחוז קטן של מתמודדי הנפש, ובמיוחד אלו
הסובלים מתחלואה כפולה, עלולים להפגין אלימות )מילולית, כלכלית, רגשית או פיזית(, במיוחד
כלפי הקרובים להם, כתוצאה ממחלתם.
כאשר מוסדות בריאות הנפש מחזירים את החולים להמשך טיפול בקהילה מרבית העומס נופל על
כתפי המשפחות בכלל, והאמהות ובנות הזוג בפרט.
מתמודדי הנפש בהם נעסוק ביום עיון זה נעים בין אשפוז לקרימיניליזציה של תחלואתם. משפחותיהם
לא מוצאות מענה בעת משבר, ואילו פניה למשטרה ככתובת אחרונה מובילה לעיתים לתוצאות קשות.
בכנס נשרטט את המצב בישראל כיום, תוך מתן דגש על ההיבטים המגדריים, ונציע מודלים לפעולה,
שהוכחו כיעילים במקומות שונים בעולם.

28.3.22, 13:00-8:30

להרשמה ולתכנית הכנס: https://forms.gle/96AjbxbZ1e4wDtFd7

מפרסם ההודעה
ד"ר יאלי השש ראש התכנית למגדר וקרימינולוגיה ע"ש ויקי שירן מכללת אור יהודה yalihashash@gmail.com
כתובת מלאה
מרכז מורשת יהדות בבל, רח' בן פורת 83, אור יהודה
מפה
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה