< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

אירוע // עדכון / השקת ספר: אתיקה ופניקה בעולם המידענות, זכויות היוצרים והפרסום האקדמי [ספריית מדעי החברה ת"א, מקוון] 4.4.22

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/2031910/

עדכון – האירוע עבר לזום. זה הלינק: https://tau-ac-il.zoom.us/j/83528287078?pwd=NjEzMDBDaGt4WEJFTVJjVkhmM3hlUT09

ספרייה למדעי החברה, לניהול ולחינוך שמחה להזמינכם לאירוע השקה:

אתיקה ופניקה בעולם המידענות, זכויות היוצרים והפרסום האקדמי
עורכים: ליאת יוספסברג בן-יהושע | דניאל שפרלינג | עמליה רן

17:00 – 17:10 דברי פתיחה וברכות

שלומית פרי, מנהלת הספרייה למדעי החברה, לניהול ולחינוך

ד"ר דודו רוטמן, ראש הוצאת מכון מופ"ת

17:10 – 17:20

אין סיבה לפניקה – על אקלים אתי מוסדי

ד"ר ליאת יוספסברג בן-יהושע, בשם עורכי הספר

17:20 – 17:45

היבטים של קידום שוויון והגינות

פרופ' יפעת ביטון, נשיאת מכללת אחוה

17:45 – 18:00

ד"ר דלית קן-דרור פלדמן, הקליניקה למשפט לטכנולוגיה ולסייבר, הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת חיפה

18:00 – 18:10

שאלות מהקהל

על הספר:

ספר זה פותח צוהר אל סוגיות בוערות ואל מחלוקות משפטיות ואתיות מעולם המידענות האקדמית וכן אל חזית המחקר בתחומים אלה. הסוגיות הנדונות בספר מעסיקות מרצים וחוקרים במוסדות להשכלה גבוהה ואת כל הנוטלים חלק בעשייה הרחבה יותר של הפרסום האקדמי, לרבות עורכים, שופטי עמיתים, סטודנטים לתארים מתקדמים ועוד. עולמם המקצועי של רובם כולל שילוב תובעני בין הוראה ומחקר ומציב אתגרים המשותפים לחוקרים ולמרצים בכלל המוסדות להשכלה גבוהה. במסגרת השיח על אודות הדילמות האתיות בעולם המידענות, אנו סבורים כי קיימות דרכים שעשויות לתרום לצמצום אפקט הפניקה שהן יוצרות. בספר מוצגות דרכי ההתמודדות עם הדילמות הללו, האתגרים הנוגעים להן והפתרונות האפשריים בעולם האקדמיה והפרקטיקה.

על העורכים:

ד״ר ליאת יוספסברג בן-יהושע מנהלת את מרכז הידע האקדמי במכון מופ״ת ואת תוכנית הפוסט דוקטורט; חברת הוועדה האתית המוסדית במכון מופ״ת. פרופ' דניאל שפרלינג הוא פרופ' חבר בחוג לסיעוד שבאוניברסיטת חיפה. תחומי המחקר שלו עוסקים באתיקה רפואית, אתיקה במחקר, משפט ובריאות ומדיניות בריאות. ד״ר עמליה רן היא חברת צוות ביחידת סקירות המידע במרכז הידע האקדמי במכון מופ״ת, רכזת תוכן וידע בתוכנית הארצית למרכזי סימולציה ורכזת פורום המחקר בנושא הסימולציות בחינוך, עמיתת מחקר במכון סוורדלין ללימודי היסטוריה ותרבות של אמריקה הלטינית באוניברסיטת תל אביב.

ההשקה תתקיים ביום ב', 4.4.22, בשעה 17:00 בספרייה למדעי החברה, לניהול ולחינוך

עדכון – האירוע עבר לזום. זה הלינק: https://tau-ac-il.zoom.us/j/83528287078?pwd=NjEzMDBDaGt4WEJFTVJjVkhmM3hlUT09

ספרייה למדעי החברה, לניהול ולחינוך שמחה להזמין

https://soclib.tau.ac.il/events/ethics

 

מפרסם ההודעה
שלומית גולן, מדור ייעוץ והדרכה, הספרייה למדעי החברה, לניהול ולחינוך אוניברסיטת תל אביב shlomitgo@tauex.tau.ac.il 03-6409537
כתובת מלאה
הספרייה למדעי החברה, לניהול ולחינוך, אוניברסיטת ת"א
מפה
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה