< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

אירוע // תזכורת / שיחה: קפיטליזם ואנתרופוקן (סדרת עידן האנתרופוקן) [ון ליר, מקוון] 29.3.22

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/2031301/

קפיטליזם ואנתרופוקן

מפגש שלישי בסדרת שיחות בהנחייתו של ד"ר עפרי אילני

עידן האנתרופוקן: החיים שאחרי הטבע

כוכב הלכת שאנו חיים עליו יוצא משליטה. בהשפעת מאות מיליארדי טון פחמן שנפלטו לאטמוספרה בעידן התעשייתי, כדור הארץ שלנו נמצא במצב שלא היה כמותו במיליוני השנים האחרונות. שינוי האקלים והשלכותיו כבר אינם בבחינת תחזית של מומחים – זאת מציאות שמתבטאת לעיתים תכופות יותר ויותר בתופעות אקלימיות ואקולוגיות קיצוניות: גלי חום, שרפות, שיטפונות, בצורת והפשרת קרחונים. המשבר הזה מאיים על קיומם של רבים מהיצורים החיים על כוכב הלכת, ובהם האדם. משחר ההיסטוריה התמודדה האנושות עם משברים ממשברים שונים, אך מעולם לא נדרשה להתגבר על אתגר כזה, שאין לו אח ורע בתולדות האדם.

האנתרופוקן – מונח גיאולוגי במקורו – הפך לאחד המושגים המשפיעים ביותר במחשבה הביקורתית והתיאורטית של השנים האחרונות. המושג, שמשמעותו "עידן האדם", מתייחס להפיכתם של בני האדם לכוח טבע, הכוח הדומיננטי בכדור הארץ. לאנתרופוקן יש משמעויות חברתיות, פוליטיות ופילוסופיות. הטבע, בצורתו המוכרת כגורם שאינו תלוי באדם, חדל למעשה להתקיים; ובד בבד, כדור הארץ פורץ לתוך ההיסטוריה האנושית.

סדרת השיחות עוסקת בהיבטים של האנתרופוקן והמשבר הסביבתי שאינם נידונים באופן שגרתי. בין השאר נעסוק בהיבטים הפילוסופיים של אימת הקץ; ביחסן של היהדות ודתות אחרות לכדור הארץ; בקשר בין משבר האקלים לקפיטליזם; ובחיים בעידן הכחדת המינים והשינוי האקולוגי.

 

בהשתתפות

ד"ר מתן קמינר

ליהיא סקולר

איתמר ויצמן

מנחה: ד"ר עפרי אילני, אקדמיית פולונסקי, מכון ון ליר בירושלים

https://bit.ly/3ptiiw5

29.3.22, 20:30-19:00

* (אנתרו2022)

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה