< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

אירוע // תזכורת / מפגש: חופש אקדמי במבחן ההווה: עמידה ערכית בתנאי קיטוב ומשבר. (אירוע פתיחה לסדרה - אקדמיה בעולם משתנה: ערכים גבולות וקווים אדומים) [בשער, מקוון] 12.5.22

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/2030802/

הזמנה למפגש הפתיחה בסדרה של הפורום להשכלה גבוהה של "בשער" ומוסד שמואל נאמן לשנת 2022: "אקדמיה בעולם משתנה: ערכים, גבולות וקווים אדומים"
מפגש הפתיחה: "חופש אקדמי במבחן ההווה: עמידה ערכית בתנאי קיטוב ומשבר" יתקיים ב-12 במאי 2022, בשעות 17:300-15:30, בזום | יו"ר ומנחה: פרופ' גילי דרורי
מערכת ההשכלה הגבוהה במיטבה מושתתת על עקרונות וערכי יסוד: חופש אקדמי במחקר ובהוראה, אוטונומיה מוסדית, פתיחות, ספקנות בונה, שוויון, יושרה ובקשת האמת.
מערכת ההשכלה הגבוהה אינה יכולה להיות מנותקת מהחברה שבתוכה היא פועלת ושמממנת אותה. לכן היא מושפעת משינויים פוליטיים, חברתיים, תרבותיים וטכנולוגיים היוצרים מתח מובנה בין ערכי ההשכלה הגבוהה לאתגרים שמציבים השינויים האלו. מצב זה מחייב את מערכת ההשכלה הגבוהה לעמת את עקרונותיה ואת ערכי היסוד שלה למול המציאות המשתנה במהירות ולבחון אותם כל הזמן.

בסדרה בת ארבעה מפגשים נבחן ערכי ליבה: חופש אקדמי ואוטונומיה מוסדית על רקע השינויים שחלו ומתחוללים בעולם ובארץ, ונבדוק:
§ האם אלו ערכים אבסולוטיים או שניתן וצריך לעדכן אותם?
§ ואם יש לעדכן אותם – מה הגבולות והקווים האדומים?
§ מהם האילוצים שפועלים מבחוץ ומבפנים?
§ אלו כלים יש בידינו כדי להבטיח שקווים אדומים לא ייחצו?

תוכנית המפגש:
ברכות
ד"ר ורד אריאל נהרי, מנכ"לית "בשער"
פרופ' שמעון ינקלביץ', יו"ר פורום השכלה גבוהה "בשער" ואוניברסיטת תל אביב
פרופ' דוד הראל, הפקולטה למתמטיקה ומדעי המחשב, מכון ויצמן למדע, ונשיא האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים

דברי פתיחה:
פרופ' גילי דרורי | יו"ר ומנחת המפגש, "בשער" והאוניברסיטה העברית בירושלים

פאנל בהשתתפות:
ד"ר ראויה אבורביעה, בית הספר למשפטים, המכללה האקדמית ספיר
ד"ר דנה ברנט, עמיתת מחקר, מכון בס״א, אוניברסיטת בר אילן
פרופ' אבנר דה-שליט, המחלקה למדע המדינה, האוניברסיטה העברית
פרופ' פנינה מוצפי-האלר, מחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה, אוניברסיטת בן גוריון בנגב ונשיאת האגודה האנתרופולוגית הישראלית

הצטרפו אלינו – לא רק בגלל שזה חשוב אלא גם בגלל שזה מעניין.
קישור לתוכנית המפגש: https://www.bashaar.org.il/2022series/
קישור להרשמה: https://forms.gle/LTorPhQtigEEqifL8
להתראות
צוות "בשער"
והפורום להשכלה גבוהה של ארגון "בשער, ומוסד שמואל נאמן

* (אקדמיהבעולםמשתנה)

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה