< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

אירוע // תזכורת / שיחה האם לא שמעתם שיש בעש"ט בעולם? (מנחם לורברבוים) (סדרה: סלון פולונסקי) [ון ליר, מקוון] 24.3.22

Message URL: https://www.hum-il.com/message/2030722/

האם לא שמעתם שיש בעש”ט בעולם?

ד”ר אסף תמרי משוחח עם פרופ’ מנחם לורברבוים על מחקרו

 

בספרו החדש, לפני היות החסידות, פרופ’ מנחם לורברבוים מעניק מסגור חדש ומעמיק לאחת הדמויות המופלאות והמרתקות בתולדות היהדות, ר’ ישראל בן אליעזר, הבעל שם טוב (1760–1699). אף שהבעש”ט הוא אחת הדמויות הנודעות ביותר בהיסטוריה היהודית המודרנית, מי שבהשראת אישיותו קמה תנועת החסידות, דמותו ותורותיו הישירות נותרו בגדר חידה משום שהוא לא הותיר כמעט דבר משלו. מחקרו של לורברבוים מצטרף אל המחקר הרב שנעשה בשנים האחרונות על דמותו של הבעש”ט. הוא מעניק פנורמה רחבה ומעמיקה של הֶ קשרים המאפשרים להאיר באור רענן את תורותיו של הבעש”ט ואת משמעות דמותו – הן בראי החוטים שהוא מושך ממסורת המחשבה הקבלית, הן מתוך עיצוב תורותיו בדור התלמידים הראשון, המביא את שמועות המורה. מתוך כך מתבררות בספר גם סוגיות יסוד רחבות ועקרוניות בעיצוב התיאולוגיה היהודית והחיים שהיא מכוננת. בשיחה במסגרת סלון פולונסקי ננסה לברר עם פרופ’ לורברבוים מהו מקומו של הבעש”ט ושל ספרו עליו במנעד הרחב של מחקריו על התיאולוגיה היהודית מימי הביניים ועד היום, וכיצד מחקרו עשוי לסייע לנו לגבש תיאולוגיה יהודית אחראית בזמן הזה.

 

סלון פולונסקי

הוא במה פומבית דיגיטלית חדשה במכון ון ליר. עמיתי האקדמיה ע”ש פולונסקי ובוגריה יארחו אנשי אקדמיה מעוררי השראה ובעלי שם עולמי, וידונו עימם ברעיונות חדשים ובמחקרים פורצי דרך במגוון תחומי ידע במדעי הרוח והחברה.

https://bit.ly/3C5gWgo

 * (polsal)

You will get reminders 10 ,5 ,2 days before the event
Event successfully added