< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

אירוע // הרצאה: שמות ערביים למקומות יישוב ופרטי נוף בארץ לפני ואחרי 48 : קריאה ביקורתית ומשווה (עאמר דהאמשה) [אונ חיפה] 9.3.22

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/2030220/

הנכם מוזמנים להרצאתו של ד"ר עאמר דהאמשה (המכללה האקדמית הערבית לחינוך בישראל – חיפה ואוניברסיטת חיפה):

"שמות ערביים למקומות יישוב ופרטי נוף בארץ לפני ואחרי 48 : קריאה ביקורתית ומשווה"

ההרצאה תתקיים ביום ד', 09.03.2022 , בשעה 12:15

באולם הסנאט, מגדל אשכול, קומה 29

שמות החברה הערבית־פלסטינית עתיקי-יומין, ולצד התרבות הערבית הם משקפים את ההמשכיות הרב-תרבותית של הארץ. באמצעות קריאה ביקורתית וסמיוטית תעסוק ההרצאה במספר שאלות: מה המאפיינים הפואטיים של מפת השמות הערביים? כיצד היא מושפעת מיחסי מעמד ומגדר? והאם יחסהּ של הציונות לשמות הערביים הוא פוליטי בלבד?

* ההרצאה תינתן בעברית. שאלות בעברית ובערבית תתקבלנה בברכה.

מפרסם ההודעה
נעמה בן זאב nbenzev@zahav.net.il
כתובת מלאה
החוג לשפה וספרות ערבית, אוניברסיטת חיפה, אולם הסנאט, מגדל אשכול, קומה 29
מפה
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה