< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

אירוע // הרצאה: שמות ערביים למקומות יישוב ופרטי נוף בארץ לפני ואחרי 48 : קריאה ביקורתית ומשווה (עאמר דהאמשה) [אונ חיפה] 9.3.22

Message URL: https://www.hum-il.com/message/2030220/

הנכם מוזמנים להרצאתו של ד”ר עאמר דהאמשה (המכללה האקדמית הערבית לחינוך בישראל – חיפה ואוניברסיטת חיפה):

“שמות ערביים למקומות יישוב ופרטי נוף בארץ לפני ואחרי 48 : קריאה ביקורתית ומשווה”

ההרצאה תתקיים ביום ד’, 09.03.2022 , בשעה 12:15

באולם הסנאט, מגדל אשכול, קומה 29

שמות החברה הערבית־פלסטינית עתיקי-יומין, ולצד התרבות הערבית הם משקפים את ההמשכיות הרב-תרבותית של הארץ. באמצעות קריאה ביקורתית וסמיוטית תעסוק ההרצאה במספר שאלות: מה המאפיינים הפואטיים של מפת השמות הערביים? כיצד היא מושפעת מיחסי מעמד ומגדר? והאם יחסהּ של הציונות לשמות הערביים הוא פוליטי בלבד?

* ההרצאה תינתן בעברית. שאלות בעברית ובערבית תתקבלנה בברכה.

Message publisher
נעמה בן זאב nbenzev@zahav.net.il
Full address
החוג לשפה וספרות ערבית, אוניברסיטת חיפה, אולם הסנאט, מגדל אשכול, קומה 29
Map
Sharing and Saving

 

You will get reminders 10 ,5 ,2 days before the event
Event successfully added