< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

אירוע // ערב עיון: איך מלמדים סכסוך? חינוך פוליטי והסדרה "שיעור מולדת" [ון ליר, ירושלים] 20.3.22

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/2022702/

ערב דיון
הקרנת פרק מתוך "שיעור מולדת" שלאחריה יתקיים רב-שיח
הכניסה לאולם בהרשמה מראש ועל פי הנחיות משרד הבריאות
https://bit.ly/3BM98zO

הסדרה התיעודית "שיעור מולדת", שיצרו ענת זלצר ומודי בר-און, מציגה מבט מורכב על הסכסוך הישראלי–פלסטיני. ששת פרקי הסדרה מתחקים על שורשיו של הסכסוך ומשחזרים את מסלול ההתנגשות שהוביל מהצהרת בלפור ועד מלחמת תש"ח, שעיצבה וקיבעה את הסכסוך עד לימינו אלה.
בעזרת חומרים ארכיוניים וניתוח היסטורי של חוקרים יהודים וערבים, הסדרה מעלה שאלות על חינוך פוליטי וחינוך לאזרחות בחברה הנתונה בסכסוך מתמשך. בערב הדיון נקרין פרק של הסדרה ונקיים דיון בשאלות אלו בהשתתפות היסטוריונים ואנשי חינוך.

בהשתתפות
יו"ר ומנחה: ד"ר אסף דוד, מכון ון ליר בירושלים, הפורום לחשיבה אזורית
פרופ' הלל כהן, האוניברסיטה העברית בירושלים, ממשתתפי הסדרה
ד"ר סמירה עליאן, האוניברסיטה העברית בירושלים ומכללת דוד ילין
אורית סומר, מנהלת תיכון "קשת" בירושלים
ד"ר יצחק גייגר, מורה להיסטוריה ולאזרחות וחוקר עצמאי
ענת זלצר, יוצרת הסדרה

20.3.22, 20:30-18:30

https://bit.ly/3uIG36U

מפרסם ההודעה
איל עפרון מתאם פעילות לציבור, שיווק וקשרי חוץ מכון ון ליר ירושלים eyale@vanleer.org.il 02-5605282
כתובת מלאה
מכון ון ליר בירושלים, ז'בוטינסקי 43, ירושלים, ישראל
מפה
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה