< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

אירוע // סמינר מחלקתי: מבט על לימודי מוגבלות - על דיכוי, הדרה ויְכוֹלתָּנוּת (מיכל סופר) [בר אילן, רמת גן] 2.3.22

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/2022100/

 התוכנית ללימודי פרשנות ותרבות, אוניברסיטת בר אילן

מבט על לימודי מוגבלות: על דיכוי, הדרה ויְכוֹלתָּנוּת.
ד"ר מיכל סופר
(אוניברסיטת חיפה)
יום רביעי, 2 במרץ, 2022
כ"ט אדר א' תשפ"ב, שעה 14:00בניין 605, כיתה 61, באוניברסיטת בר-אילן

להצטרפות או הסרה מרשימת התפוצה של קולוקוויום פרשנות ותרבות: uzan76@gmail.com

(culturebiucoll)

מפרסם ההודעה
ד״ר אסף אוּזן, חוקר ספרות השוואתית, אתיקה ותיאטרון. עמית הוראה בתוכנית ללימודי פרשנות ותרבות היחידה ללימודים בינתחומיים, אוניברסיטת בר אילן. assaf.uzan@biu.ac.il
כתובת מלאה
בניין 605, כיתה 61, באוניברסיטת בר-אילן
מפה
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה