< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

אירוע // כנס: הכנס השנתי של האגודה הישראלית לחקיקה [מכללת ספיר & מקוון] 2-3.3.22

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/2021812/

שלום לכולםן, מצורפת תכנית הכנס השנתי של האגודה הישראלית לחקיקה. הכנס יתמקד בחוק יסוד: החקיקה.
הכנס ייערך ב2-3.3 ובמתכונת הבאה: היום הראשון ייערך פיזית בספיר והיום השני ייערך בזום. רוב הפאנלים ייערכו בעברית, למעט הפאנל הבינלאומי שיתקיים באנגלית.
כפי שתראו, מדובר בנושאי פאנלים מרתקים ובמושבים מגוונים. נשמח לנוכחות מצד מנויי רמה.

10:00-10:30 התכנסות

10:30-11:00 דברי ברכה

השופטת דורית ביניש, נשיאת בית המשפט העליון (בדימוס); נשיאת האגודה הישראלית לחקיקה
פרופ' ניר קידר, משנה לנשיא לעניינים אקדמיים, המכללה האקדמית ספיר
ד"ר עידו עשת, ראש בית הספר למשפטים, המכללה האקדמית ספיר
ד"ר איתי בר-סימן-טוב, הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת בר אילן; יו"ר משותף, האגודה ישראלית לחקיקה
11:00-11:45 שיחה על חוק יסוד: החקיקה

השופט מני מזוז, שופט בית המשפט העליון והיועץ המשפטי לממשלה (בדימוס)
פרופ' קרן וינשל, הפקולטה למשפטים של האוניברסיטה העברית; יו"ר משותף, האגודה הישראלית לחקיקה
11:45-12:00 הפסקה

12:00-13:30 הסדרה חוקתית של הליך החקיקה

יו"ר: ד"ר שירלי נוה, בית הספר למשפטים, המכללה האקדמית ספיר
פרופ' אריאל בנדור, הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת בר אילן
ד"ר איתי בר-סימן טוב, הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת בר אילן
עו"ד גיל ברינגר, תלמיד תואר שלישי, הפקולטה למשפטים, האוניברסיטה העברית
ד"ר יעל כהן-רימר, מרכז ספרא לאתיקה של המשפט, אוניברסיטת תל אביב
13:30-14:30 הפסקת צהריים

14:30-16:15 פסקת ההתגברות

יו"ר: עו"ד נועה קברטץ-אברהם, המכללה האקדמית ספיר ואוניברסיטת תל אביב
ד"ר אביעד בקשי, ראש המחלקה המשפטית, פורום קהלת
פרופ' מוחמד ותד, דיקן בית הספר למשפטים, המכללה האקדמית צפת
ד"ר הלל סומר, בית ספר הארי רדזינר למשפטים, אוניברסיטת רייכמן
פרופ' אסנת עקירב, ראש החוג לממשל וחברה אזרחית, המכללה האקדמית גליל מערבי
פרופ' מרדכי קרמניצר, המכון הישראלי לדמוקרטיה

03.03.22 – ייערך בזום
14:15-15:30 הליך חקיקה של חוקי יסוד ותיקונים חוקתיים

יו"ר: ד"ר דורין לוסטיג, הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת תל אביב
פרופ‘ רבקה ווייל, בית ספר הארי רדזינר למשפטים, אוניברסיטת רייכמן
פרופ' יניב רוזנאי, בית ספר הארי רדזינר למשפטים, אוניברסיטת רייכמן
פרופ' חני לרנר, ראש בית הספר למדע המדינה, ממשל ויחסים בינלאומיים
15:45-17:15 פרספקטיבות שונות מהשטח על חוק יסוד: חקיקה

יו"ר: עו"ד סא״ל (במיל׳) רוית דנינו, יועצת משפטית, לשעבר ראש ענף החקיקה בפרקליטות הצבאית
עו"ד שגית אפיק, היועצת המשפטית לכנסת
עו"ד איל זנדברג, ראש תחום משפט ציבורי במחלקת יעוץ וחקיקה, משרד המשפטים
עו”ד יהושע שופמן, לשעבר המשנה ליועץ המשפטי לממשלה – חקיקה
פרופ' אמנון רייכמן, הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת חיפה

17:30-19:00 פאנל בינ"ל Constitutionalizing Lawmaking Comparative Insights:

Chair: Dr. Ittai Bar-Siman-Tov, Bar Ilan University Faculty of Law, Co-Chair, Israeli Association of Legislation
Prof. Richard Albert, Director of Constitutional Studies, University of Texas
Prof. Nicola Lupo, Director of the Center for Parliamentary Studies, LUISS University, Rome
Prof. Bjørn Erik Rasch, Head of Department of Political Science, University of Oslo
Dr. Manar Mahmood, Technion, Israel Institute of Technology

19:00 דברי סיכום

עו"ד נועה קברטץ אברהם, המכללה האקדמית ספיר ואוניברסיטת תל אביב
עו"ד שלומי בלבן, המכללה האקדמית ספיר
מארגני הכנס, האגודה הישראלית לחקיקה

https://www.sapir.ac.il/event/3043?fbclid=IwAR20-YC-n2l6jSTjkr8ocgQfJWePCrTH1uR7hYVFBX7JuZMQcuK2higluJU

מפרסם ההודעה
עו"ד שלומי בלבן מזכיר האגודה הישראלית לחקיקה ial.israleg@gmail.com
כתובת מלאה
היום הראשון יתקיים בקמפוס ספיר - אולם 9201. היום השני ייערך בזום
מפה
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה