< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

אירוע // וובינר: אבות, רווחת המשפחה ושירותי הגנת הילד: תיאוריה, מחקר ופרקטיקה [מקוון] 24.2.22

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/2021601/

Fathers and the Family Welfare and Child Protection Services: Theory, Research, and Practice

המשרד לקשרים בינלאומיים במכללה מזמין אתכם להשתתף בוובינר בינלאומי מרתק בנושא ״אבות, רווחת המשפחה ושירותי הגנת הילד: תיאוריה, מחקר ופרקטיקה״ שפותח על ידי ד״ר נדב פרץ-וייסוידובסקי וד"ר עיינה הלפרן. הוובינר יתקיים ביום חמישי 24.2 מהשעה 14:00 עד 18:30 וייערך בשיתוף עם האונ' החופשית בברלין, גרמניה. מצ"ב הזמנה לוובינר הכוללת בתוכה לינק להרשמה. האירוע יתקיים באנגלית. ההשתתפות בוובינר הינה ללא עלות. אלו אשר נבצר מהם להשתתף ומעוניינים לקבל הקלטה של הוובינר, מתבקשים לשלוח בקשה למייל הבא:
int@aac.ac.il

https://www.aac.ac.il/wp-content/uploads/International-webinar-24.2.22.pdf

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה