< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

אירוע // תזכורת / כנס: 15 שנים לחוק איסור סחר בבני אדם - כנס מקדים לקראת יציאת כרך של כתב העת משפט חברה ותרבות בנושא סחר בבני אדם [משפטים ת"א, מקוון] 6-7.3.22

Message URL: https://www.hum-il.com/message/2021600/

האירוע פתוח לציבור. להרשמה לאירוע וקבלת לינק להתחברות בזום לחצו https://law.tau.ac.il/events-form_6-7-3-22 (קישור בהזמנה)

15 שנים לחוק איסור סחר בבני אדם – כתב העת משפט חברה ותרבות שמח להזמינכם לכנס מקדים לקראת יציאת כרך של כתב העת משפט חברה ותרבות בנושא סחר בבני אדם

עורכות: חני בן ישראל, מעין נייזנה, הילה שמיר
עורכות סטודנטיות: אלונה גואטה, נגה מולד, עומר רוזנוקס

שני ימי הכנס יתקיימו באופן מקוון באמצעות תוכנת ה Zoom בתאריכים 6-7.3.2022
האירוע פתוח לציבור
להרשמה לאירוע וקבלת לינק להתחברות בזום לחצו https://law.tau.ac.il/events-form_6-7-3-22
(קישור גם בהזמנה)

יום א’ 6.3.22 – 18:00-20:30

15 שנים לחוק איסור סחר בבני אדם

18:00-18:10 מילות ברכה ופתיחה

18:10-18:40 הרצאת פתיחה חגיגית
עו”ד רחל גרשוני, מומחית בינלאומית, לשעבר המתאמת הלאומית למאבק בסחר בבני אדם, משרד המשפטים

18:40-19:40 שולחן עגול – סחר בבני אדם בישראל, 15 שנים של מאבק
עו”ד דינה דומיניץ, המתאמת הלאומית למאבק בסחר בבני אדם, משרד המשפטים
עו”ד מיכל תג’ר, קו לעובד
סיגל רוזן, המוקד לפליטים ולמהגרים
פרופ’ הילה שמיר, אוניברסיטת תל-אביב, קבוצת המחקר TraffLab
מנחה: מעין נייזנה, אוניברסיטת קנט, קבוצת המחקר TraffLab

20:30 – 19:40 בגוף ראשון: מהגרות ומהגרי עבודה מקריאים טקסטים שכתבו מתוך סדנת כתיבה למהגרי עבודה בישראל
הצגת סדנת הכתיבה והכותבים: חני בן ישראל, אוניברסיטת תל-אביב וקבוצת המחקר TraffLab
הקראת טקסטים על ידי משתתפי הסדנא:
Lela Tsirekidze
Sherima Cramer
Emmanuel Sampson Nyah

יום ב’ 7.3.22- 10:00-15:30
סדנא מקדימה לקראת יציאת הכרך בנושא סחר בבני אדם

10:00-11:00 סחר בבני אדם והגירת עבודה
אתגר ההגירה של משפט העבודה
חני בן ישראל, אוניברסיטת תל-אביב וקבוצת המחקר TraffLab
מגיב: פרופ’ גיא דוידוב, האוניברסיטה העברית

חקר ענף החקלאות כאתר של סחר בבני אדם למטרות עבדות ועבודה כפיה
יהל קורלנדר, המכללה האקדמית תל חי וקבוצת המחקר TraffLab ואבינעם כהן אוניברסיטת תל אביב, המכללה למנהל וקבוצת המחקר TraffLab
מגיבה: שחר שהם, אוניברסיטת הומבולדט, ברלין, וקבוצת המחקר TraffLab

11:00-12:00 סחר בבני אדם – מבט היסטורי וגלובלי
הסחר בבני-אדם והרווח בין כלכלות: נקודת מבט מדייאבלית
יובל רוטמן, אוניברסיטת תל אביב
מגיבה: ליאת קוזמא, האוניברסיטה העברית

חבר הלאומים והגירת נשים לזנות: לשורשי המאבק בסחר בנשים
ליאת קוזמא, האוניברסיטה העברית
מגיב: יובל רוטמן, אוניברסיטת תל אביב

12:00 הפסקה

12:30-13:30 סחר בבני אדם ותעשיית המין
ניאו-קולוניאליזם רגולטורי: השפעת המדיניות האירו-אמריקאית בנושא סחר בבני אדם על אימוץ חוק איסור צריכת זנות בישראל
יעלה להב רז, אוניברסיטת בן גוריון
מגיבה: הילה שמיר, אוניברסיטת תל אביב וקבוצת המחקר TraffLab

‘לא באתרוגים אני סוחר ידידי’: קווים לדמותם של סרסורים וסוחרי נשים בתפיסת העולם הניאו ליברלית
נעמי לבנקרון, אוניברסיטת בר אילן וטל רביב, מומחית בינלאומית עצמאית להגירה וזכויות אדם
מגיב: יואב ספיר, אוניברסיטת תל אביב

13:30-15:30 מדיניות ביחס לנפגעי סחר בבני אדם: צרכים, מענים ואתגרים
מדיניות הגירוש כמכשול למאבק בסחר בבני אדם
סיגל רוזן, המוקד לפליטים ולמהגרים

השלכות נפשיות של סחר בבני אדם והשפעות של חקיקה, מדיניות והליכים משפטיים על המצב הנפשי שלאחר הסחר ועל הטיפול בנפגעים
שלומית בן שמואל, קליניקה פרטית, עדו לוריא, המרכז לבריאות הנפש “שלוותה” ואוניברסיטת תל אביב, יעל ברנע, המרכז לבריאות הנפש ע”ש יהודה אברבנאל

מנגנוני איתור והפנייה: לקראת מענה מכוון תכלית לנפגעי סחר בבני אדם
יעל אגמון נכט, אוניברסיטת תל אביב
מגיבה: איילת עוז, המוקדם לפליטים ולמהגרים

מילות סיכום

*כתב העת משפט חברה ותרבות מתפרסם בעזרת תרומתו של משרד ארדינסט, בן נתן, טולידאנו ושות’

https://law.tau.ac.il/sites/law.tau.ac.il/files/media_server/law_heb/Events/Events_21-22/6-7-3-22.pdf

You will get reminders 10 ,5 ,2 days before the event
Event successfully added