< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

אירוע // סדרה: השקדייה פורחת: סדרת הרצאות מקוונות של תריסר דוקטורים חדשים של בית ספר מנדל [העברית, מקוון] 7.3-11.4.22

Message URL: https://www.hum-il.com/message/2020113/

בית ספר ג’ק, ג’וזף ומורטון מנדל ללימודים מתקדמים במדעי הרוח הנו אכסניה לכמאתיים חוקרים במדעי הרוח, ממסטרנטים ודוקטורנטים ועד לפוסט-דוקטורנטים ואנשי סגל בכירים, העוסקים בכל ענפי מדעי הרוח —היסטוריה וארכיאולוגיה, פילוסופיה והגות, מדעי היהדות והדתות, לשונות וספרויות, ועוד ועוד.

“מַנְדֶל” (Mandel) פירושו שָקֵד, ובי”ס מנדל כשמו כן הוא – מרכז של שקידה ויצירה, של לימוד וחדשנות.

בגלגול ראשון זה של מה שעשוי להפוך למסורת, אנו גאים להזמין את הציבור להקשיב לשנים-עשר מלומדים צעירים המספרים על מחקריהם וחידושיהם, וכך להתרשם לגבי כיווני המחקר במדעי הרוח ודרכיו בדור הבא.

 

“השקדייה פורחת: סדרת הרצאות מקוונות של תריסר דוקטורים חדשים של בית ספר מנדל”

 

ההרצאות יתקיימו בימי שני בין התאריכים 7 במרץ-11 באפריל | בין השעות 16:00 – 17:30 | ב-ZOOM

ההשתתפות מותנית ברישום מראש: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdYctt0p2-PT-62ziWr0bfzjph6S54coNyNrsQS65XB9HgUbQ/viewform

הקישור להרצאה ישלח לנרשמים בסמוך למועד ההרצאה.

7 במרץ – היסטוריה מודרנית

דברי פתיחה ויו”ר

פרופ’ דניאל שוורץ

 

כסף לא ממשלתי וריבונות אנגלית בעת החדשה המוקדמת

עידית בן-אור

 

ציורי דא-פ’ן: סיפורם של רוב ציורי השמן בשוק העולמי המודרני

ירון אלעד

 

14 במרץ – ספרות אנגלית והשוואתית

יו”ר: פרופ’ גליה בנזימן

 

לקרוא את צ׳וסר אחרי מהפכת Me Too

שחר ליבנה

 

Reading Virginia Woolf’s The Waves as a Posthuman Love Story

טלי בנין

 

21 במרץ – יהודים וכתביהם בימי הביניים

יו”ר: פרופ’ עפרה תירוש-בקר

 

תולדות התנועה הקראית באיראן בימי הביניים על-פי מקורות ישנים-חדשים

אופיר חיים

 

טו”ב או יט”ב? חילופי גזָרות אצל המדקדק יונה אבן ג’נאח

אלנתן חן

28 במרץ – אמנות נוצרית בימי הביניים

יו”ר: פרופ’ גלית נגה-בנאי

 

ייצוגים של מוזיקה בסנטיאגו דה קומפוסטלה הרומנסקית

אביה שמש

 

ייצוגים של ירושלים במנזרי נשים של סקסוניה המדיאבלית: אמנות ופולחן

לוטם פינצ’ובר

 

4 באפריל – – ימי הביניים בין מזרח ומערב

יו”ר: פרופ’ יוסי מורי

 

“הם לא מבינים באסטרונומיה” – המפגש בין אסטרונומים סינים למוסלמים במאות ה-13 וה-14 באימפריה המונגולית

צ’יאו יאנג

 

“איך נשיר את שיר ה’ על אדמת נכר?”: פרגמנטים מוזיקליים מן המזרח התיכון במהלך התקופה הצלבנית

אורי יעקב

 

11 באפריל – ארכאולוגיה ואתנולוגיה

יו”ר: ד”ר אורי דוידוביץ’

 

“גר הייתי בארץ נוכריה” – גולים ומהגרים במרכז האימפריה הפרסית האח’מנית

פיטר זילברג

 

מצודות ומקומות קדושים בארצם של הגדעונים: הרי סמיין כמרכז הדתי והמדיני של יהודי אתיופיה

בר קריבוס

דברי סיכום

פרופ’ רינה טלגם

רישום מראש: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdYctt0p2-PT-62ziWr0bfzjph6S54coNyNrsQS65XB9HgUbQ/viewform

* (שקדיהפורחת)

You will get reminders 10 ,5 ,2 days before the event
Event successfully added