< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

אירוע // כנס: בין פרגוד לבמה פרקטיקות של יצירה והוראת תיאטרון בציבור הדתי יהודי בישראל [מקוון] 14-15.2.22

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/2012711/

הכנס השנתי של האגודה הישראלית לקידום חקר התיאטרון ה‘תשפ"ב 2022

 

בין פרגוד לבמה

פרקטיקות של יצירה והוראת תיאטרון בציבור הדתי יהודי בישראל

 

הכנס יתקיים בזום בימים שני ושלישי, יג'-יד' באדר א' תשפ"ב, 15-14 בפברואר 2022

לכניסה ישירה לזום >> ניתן ללחוץ כאן

https://edu-il.zoom.us/j/84777758784

 

יום שני יג' אדר א' 14.2.22

 

19:00 התכנסות ודברי פתיחה

› הגב' ליאורה מינקה יו"ר אמונה-תנועת האישה הדתית לאומית, יו"ר הוועד המנהל של תיאטרון הקאמרי

› ד“ר אפרת גרוסמן ראש המכללה האקדמית אמונה לאמנויות ועיצוב

› פרופ' נורית יערי אוניברסיטת תל-אביב, יו"ר האגודה הישראלית לקידום חקר התיאטרון

 

19:15 הרצאת פתיחה

יו"ר: ד“ר דורית ירושלמי אוניברסיטת חיפה

› ד“ר שרון אהרונסון-להבי אוניברסיטת תל-אביב:

Quem Quaeritis ("את מי אתן מחפשות?"): מודלים תיאטרוניים של חיפוש משמעות

 

20:30 שולחן עגול I – יוצרים בציבור הדתי

מנחה: ד“ר שרית קופמן-שמחון ראש המחלקה ללימודי תיאטרון עיוניים, אמונה- המכללה

האקדמית לאמנויות ועיצוב

משתתפים:

› עידו לוינגר תיאטרון עמוקה

› סוניה סודרי תיאטרון פסיפסו

› תדהר יששכר תיאטרון משמחי לב

› רחלי מושקוביץ תיאטרון לחישה

 

21:30 סיום משוער

 

יום שלישי יד' אדר א' 15.2.22

 

9:30 ברכות

› ד“ר רוני עמיר דיקנית אקדמית, אמונה- המכללה האקדמית לאמנויות ועיצוב

› הרב מנחם מקובר רב המכללה האקדמית אמונה לאמנויות ועיצוב

› הגב' רחל מימון-שוורץ ראש המחלקה ללימודי תיאטרון מעשיים, אמונה- המכללה

האקדמית לאמנויות ועיצוב

 

9:45 מושב I – דת ופרפורמנס מבט היסטורי

יו"ר: ד“ר שלי זר-ציון אוניברסיטת חיפה

› פרופ' יהודה מורלי האוניברסיטה העברית בירושלים: קווים לדמותו של התיאטרון האמוני של פול קלודל

› ד“ר זהבית שטרן המכללה האקדמית אמונה, האוניברסיטה העברית בירושלים: קרובים רחוקים: מהפורים שפיל לנשף הפורים

› ד“ר נפתלי שם טוב האוניברסיטה הפתוחה: תיאטרון מזרחי כתיאטרון יהודי

› פרופ' שמעון לוי אוניברסיטת תל-אביב: קיטש ופאתוס במופעי קדושה מקראיים

 

11:45 הפסקה

 

12:00 מושב II – דת ותיאטרון עכשווי בישראלי

יו"ר: ד“ר דרור הררי אוניברסיטת תל-אביב

› ד“ר יאיר ליפשיץ אוניברסיטת תל-אביב:

השחקנית והרב: סצינה מראשית התיאטרון היהודי הנסיוני בישראל

› שלומית כהן-סקלי אוניברסיטת תל-אביב: להכיל את הספק

› שרה מורלי המכללה האקדמית אמונה, אוניברסיטת תל-אביב: לא על הגבר לבדו- קווים לדמותו של תיאטרון נשים דתיות (וחרדיות) בישראל כיום

 

13:30 הפסקת צהריים

 

14:30 כינוס מליאת האגודה והענקת פרסי תחרות העבודות הסמינריוניות

 

15:00 שולחן עגול II – הוראת תיאטרון בציבור הדתי

מנחה: ד“ר נפתלי שם טוב האוניברסיטה הפתוחה

› קטע ספוקן וורד: "יש לי חלום" – אוריה ליפשיץ בוגרת המחלקה לתיאטרון באמונה- המכללה האקדמית לאמנויות ועיצוב

משתתפים:

› חנה וזאנה החממה ליוצרות באמנויות הבמה מהחברה החרדית

› רחל קשת המעבדה למשחק, בית ספר לתיאטרון מקצועי בירושלים

› ברכי ליפשיץ הסטודיו למשחק ניסן נתיב ירושלים, המכללה האקדמית אמונה

› דורון פוקסמן תיכון אורט פלך בנים

 

16:00 שולחן עגול III המחזה "מקווה" מאת הדר גלרון במכללה דתית

מנחה: רחל מימון-שוורץ אמונה- המכללה האקדמית לאמנויות ועיצוב

› הדר גלרון מחזאית, אוניברסיטת בר-אילן, מכללת סמינר הקיבוצים

› גלית צברי במאית, אמונה – המכללה האקדמית לאמנויות ועיצוב

   

הועדה המארגנת: פרופ' נורית יערי › ד“ר דורית ירושלמי › ד“ר שרית קופמן-שמחון › רחל מימון-שוורץ › אחינעם אלדובי הפקה: אוריה ליפשיץ › עיצוב גרפי: אביה איבגי

https://edu-il.zoom.us/j/84777758784

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה