< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

אירוע // וובינר: הוויכוח על האנטישמיות בימינו: התנגשות בין שני נרטיבים גלובליים (עמוס גולדברג) [גבעת חביבה, מקוון] 31.1.22

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/2012708/

מורשת- בית עדות על שם מרדכי אנילביץ' בגבעת חביבה, מתכבדת להזמינכם/ן
להרצאה לציון יום השואה הבינלאומי:

הוויכוח על האנטישמיות בימינו: התנגשות בין שני נרטיבים גלובליים

מרצה: פרופ' עמוס גולדברג
מכון המחקר ליהדות זמננו, האוניברסיטה העברית בירושלים

31 בינואר 2022
בשעה 19:00
ההרצאה תתקיים בעברית, בפורמט Zoom webinar

הדיון הער בנוגע להגדרות שונות של תופעת האנטישמיות מתקיים בשדה האקדמי, בשדה הפוליטי ובשיח הציבורי. ההגדרות השונות לאנטישמיות טומנות בחובן משמעויות מרחיקות לכת, המעצבות את סדר היום הציבורי ואף את פעולותיהן של ממשלות ומוסדות רב-לאומיים. בחלק מהמקרים הופכות ההגדרות השונות כלי שרת בידי אינטרסים סותרים, אך לא תמיד כל ההשלכות מגיעות למודעות הציבור הרחב.

להרשמה לאירוע לחצו בקישור למטה

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_Zd6ycNFDS7KwOw1fEB_0LQ

מפרסם ההודעה
דודו אמיתי דובר גבעת חביבה מנהל מרכז התיעוד והחקר של השומר הצעיר יד יערי גבעת חביבה ד.נ. מנשה 37850 נייד: 052-4475-458 משרד: 04-6309241 dudu_am@givathaviva.org.il קטלוג ברשת: http://tinyurl.com/j7926mc אתר: http://www.givathaviva.org/heb/yaari
כתובת מלאה
מורשת- בית עדות ע"ש מרדכי אנילביץ', מקוון
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה