< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

אירוע // וובינר: ייסוד התכנית לקראת תואר בוגר במדעי הרוח באוניברסיטה העברית (1937 – 1953) (אסף זלצר) (סדרת מעברים) [מקוון] 24.1.22

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/2012020/

שלום רב,

שמח להזמינכם/ן למפגש הבא בסדרת ההיסטוריה של האקדמיה:ייסוד התכנית לקראת תואר בוגר במדעי הרוח באוניברסיטה העברית (1937 – 1953).  בהשתתפות ד"ר אסף זלצר, אוניברסיטת חיפה. יום שני ה-24 בינואר, 2022, בשעה 18:00. קישור לזום כאן  .

 

האוניברסיטה העברית הוקמה כאוניברסיטה של מכוני מחקר וזאת על רקע המחלוקת בדבר אופיו הרצוי של המוסד הנבנה בירושלים. כבר בשנים הראשונות לפעילותן של המכונים התעורר שיח באוניברסיטה בדבר הצורך בהכשרת הסטודנטים למחקר. בעקבות דיונים במוסדות האוניברסיטה בחו"ל הוחלט לייסד תכניות לימודים לתואר שני. הקשיים בהם נתקלו הסטודנטים לתואר זה עוררו דיון בפקולטה למדעי הרוח כבר מהמחצית השנייה של שנות ה-30 על השינויים הרצויים במתכונת ההוראה במוסד. בין המתדיניים בלטה דמותו של פרופ' חיים יהודה רות (הרקטור) שביחד עם עמיתיו ביקש להוביל את האוניברסיטה לאמץ את המודל האנגלי – אמריקאי של לימודים לקראת תואר ראשון. רק בסוף שנות ה- 40 לאחר דיונים רבים אישרו מוסדות האוניברסיטה לפקולטה למדעי הרוח לייסד תכנית לימודים ללימודי יסוד. יישומה של התכנית נקבע למעשה רק לאחר הקמת המדינה. בהרצאה יוצגו, הסיבות ליצירת המסגרת החדשה לתואר והקשיים בגיבוש המסגרת הרצויה, יבחן הקשר בין ייסוד התכנית לקשרים המתהווים עם המדינה (שאך זה נולדה) ויחשפו תכני ההוראה. בסיום ההרצאה תידון השאלה – מדוע נעלמו 'לימודי היסוד' ונשאר ה – B.A בתחומי דעת.

 

ד"ר אסף זלצר, חבר סגל בחוג ללימודי ישראל. רכש את השכלתו באוניברסיטה העברית בירושלים שם החל לעסוק בהיסטוריה של הקמפוס בהר הצופים. בהמשך היה מעורב בפרויקט תולדות האוניברסיטה וכתב וערך את הכרך הרביעי בספרי האוניברסיטה (כרך האישים). היה מעורב בהקמתם של ייצוגים ויזולאיים בקמפוס העוסקים בהיסטוריה של האוניברסיטה שהבולטים בהם: ציורי קיר (קרמיים) בכניסה לקמפוסים (ביחד עם האוצרת מיכל מור); תערוכה על טקס הפתיחה של האוניברסיטה בשנת 1925 ועוד. לאחר ההגירה מרצון לאוניברסיטה חיפה החל בשנה האחרונה לקדם את המחקר על תולדות אוניברסיטת חיפה.

למחקר ולהוראה באקדמיה יש היסטוריה מקומית וגלובלית. מהי בדיוק? וכיצד להפוך אותה לחלק חי מתוך העולם המקצועי שלנו? אלו השאלות שהסידרה מבקשת לענות עליהן. הסידרה מפותחת במסגרת תוכנית מעברים לקידום לימודי המחקר בארץ, העשרתם. העמקתם והרחבתם.  היא מכוונת גם להבניה רחבה ומקיפה יותר של "האזרחות האקדמית".  הבניה שאינה נעשת במסגרת המוסדית הקיימת. קהל היעד הוא כמובן תלמיד ותלמידות מחקר ופוסט-דוקטורנטים אבל גם הסגלים המנהליים והאקדמיים.

לפרויקט תולדות האוניברסיטה העברית על ארבעת כרכיו. החמישי ייצא בקרוב. תוכן עניינים ורכישה בהוצאת מאגנס

קהל היעד לסדרה הוא הדור הצעיר (חמרים וחברות מעברים), דור ההווה ודור המייסדים. כולנו חברי קהילה אחת.

 

עדכונים שוטפים על פעילות הסדרה ניתן לקבל דרך רישום לרשת מעברים.  כל מפגשי מעברים מופיעים בערוץ היוטיוב שלנו שאתם מוזמנים להצטרף איליו. לרשותכם/ן גם  פלייליסט של הסידרה.

 

רשימת המפגשים לחודשים הקרובים זמינה בדף הסידרה באתר מעברים. אשמח לקבל הצעות לנושאים נוספים.

 

בברכה
פרופ' דוד לוי פאור

בשם משתתפי מעברים.

(סדרתמעברים)

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה