< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

אירוע // סדנה: לגלות את הפוטושופ של המאה השש-עשרה: כיצד משנה הטכנולוגיה את מחקר המהות החומרית של ימי הביניים וראשית העת החדשה? (אייל פולג) [אונ ת"א] 27.1.22

Message URL: https://www.hum-il.com/message/2012012/

אנחנו עומדים בעיצומה של מהפכה במחקר ספרים וחפצים מימי הביניים וראשית העת חדשה. טכנולוגיות חדשניות חושפות מידע נסתר מהעין ומגלות דברים אשר היו חבויים במשך מאות שנים. פיענוח של דנ״א, ספקטרוסקופיה או הדמיות מורכבות מאפשרים להיסטוריונים.ות לפענח מחדש אובייקטים ידועים ומשנים את הדרך בה אנו רואים.ות את העבר. בהרצאה זו אציג חלק מהטכנולוגיות הזמינות להיסטוריונים.ות של מהות חומרית, אומנות ודת, ואת הפוטנציאל הטמון בהן והמגבלות של מחקר עתידי. דברים אלו יתבססו על המחקר החדשני בו אני נוטל חלק, ובו שיתוף פעולה בין מדענים.ות, הסטוריונים.ות ואוצרים.ות, ועל התגליות המפתיעות שמצאנו בתנ״ך של הנרי השמיני. טכנולוגיות אלו יכולות לאפשר לנו לכתוב מחדש את ההיסטוריה של יחסי יהודים ונוצרים בימי הביניים. במפגש אציג כמה כתבי יד אשר מאפשרים ניתוח מחדש של נקודות המפגש והעימות ביניהם.

ד”ר אייל פולג הוא Reader בהיסטוריה חומרית בבית הספר להיסטוריה ב- Queen Mary, University of London. עבודתו עוסקת באופנים בהם תרבות חומרית מלמדת אותנו על היסטוריה של דת ואמונה בימי הביניים ובעת החדשה המוקדמת. ספרו A Material History of the Bible 1200-1553 יצא לאור בהוצאה של אוניברסיטת אוקספורד באוגוסט 2020.

הסמינר המיוחד עם ד”ר פולג הוא חלק משיתופי הפעולה בין בית הספר להיסטוריה ע”ש צבי יעבץ ובית הספר להיסטוריה ב-Queen Mary.

27.1.22, 15:00-13:00

Message publisher
פרופ' מירי שפר-מוסנזון ראשת בית הספר להיסטוריה ע"ש יעבץ אוניברסיטת תל אביב shefer@tauex.tau.ac.il https://humanities.tau.ac.il/history-school
Full address
אוניברסיטת תל אביב, בניין גילמן, 449
Map
Sharing and Saving

 

You will get reminders 10 ,5 ,2 days before the event
Event successfully added