< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

אירוע // יום עיון: יום הזיכרון הבינלאומי לשואה - להרכיב את השלם: ספרדים ויהודים בטנג'יר ובמרוקו הספרדית בתקופת מלחמת העולם השנייה [יד בן צבי, מקוון] 27.1.22

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/2012011/

מכון בן¬¬¬-צבי
מרכז התיעוד על יהודי צפון אפריקה במלחמת העולם השנייה

מרכז חיים הרצוג לחקר המזרח התיכון והדיפלומטיה
אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

יום הזיכרון הבינלאומי לשואה

להרכיב את השלם –
ספרדים ויהודים בטנג'יר ובמרוקו הספרדית בתקופת מלחמת העולם השנייה
יום עיון

יום חמישי, כה בשבט תשפ"ב, 27 בינואר 2022
הכנס יתקיים בזום

11:00 – מושב פתיחה
יו"ר: פרופ' חיים סעדון, האוניברסיטה הפתוחה ומנהל מרכז התיעוד על יהודי צפון אפריקה במלחמת העולם השנייה
הגב' עדינה שודופסקי, פרויקטורית בועידת התביעות
פרופ' מרים פרנקל, ראשת מכון בן¬¬־צבי לחקר קהילות ישראל במזרח

הרצאת פתיחה
פרופ' שלמה בן-עמי, פרופ' אמריטוס, אוניברסיטת תל- אביב
לוליינות גליצאית: ספרד של פרנקו במלחמת העולם השנייה

13:30-12:00 מושב ראשון: יהודים בסבך ההיסטוריה
יו"ר – פרופ' ענבל עופר, האוניברסיטה הפתוחה
פרופ' מיכאל לסקר, אוניברסיטת בר-אילן והמכללה האקדמית גליל מערבי
מרוקו הספרדית, טנג'יר ומעמד היהודים בצל מלחמת האזרחים בספרד ובמהלך מלחמת העולם השנייה 1945-1936

פרופ' יוסף שיטרית, אוניברסיטת חיפה
בין הפטיש לסדן: יהודי מרוקו הספרדית ויהודי טנג׳יר במלחמת העולם השנייה בסבך הסכסוך בין צרפת לספרד.

מר יצחק גרשון, יד טבנקין
תעמולה גרמנית אנטי-יהודית במרוקו הספרדית 1945-1933

16:00-14:00 מושב שני: פליטים, יהודים מקומיים וסיוע בינלאומי
יו"ר – פרופ' רות ג'יניאו, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב
פרופ' טוביה פרילינג, מכון בן גוריון לחקר ישראל והציונות, אוניברסיטת בן גוריון בנגב
על מקומו של הג'וינט בפעילות ההצלה, הסיוע והשיקום, העפלה והעלייה מצפון אפריקה

ד"ר אביעד מורנו, אוניברסיטת בן גוריון
מהלכי הגירה פנימיים ועולמיים בקרב יהודי צפון מרוקו לאור מלחמת העולם השנייה

אסתר פרבשטיין, ראש המרכז ללימודי השואה במכללה ירושלים
לִבָּהּ במזרח: פעולות ההצלה של רני רייכמן מטנג'יר
גב' סוזן עמירה-וייס
פליטים יהודים בטנגיר – סיפור משפחתי (עדות)

להרשמה: https://act.ybz.org.il/he/yom-hashoaa-2701

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה