< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

אירוע // וובינר: נוער בסיכון, קבוצות מיעוט ומגדר [אשקלון, מקוון] 1.2.22

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/2011201/

Webinar: Youths at-Risk, Minorities, and Gender

שלום רב,

המשרד לקשרים בינלאומיים במכללה האקדמית אשקלון מזמין אתכם להשתתף בוובינר בינלאומי מרתק בנושא ״נוער בסיכון, מיעוטים ומגדר״ שפותח על ידי ד״ר חן ליפשיץ ופרופ׳ גילה חן. הוובינר יתקיים בתאריך 01/02 יום שלישי מהשעה 12:00 עד 14:45 וייערך בשיתוף עם אוניברסיטת שטוקהולם ואוניברסיטת טמפר. מצ"ב הזמנה לוובינר הכולל בתוכו לינק להרשמה. ההשתתפות בוובינר הינה ללא עלות. אלו אשר נבצר מהם להשתתף ומעוניינים לקבל הקלטה של הוובינר, מתבקשים לשלוח בקשה למייל הבא:
int@aac.ac.il

בברכה,
ד"ר אלי פרידמן,
ראש המשרד לקשרים בינלאומיים
המכללה האקדמית אשקלון

https://www.aac.ac.il/wp-content/uploads/International-webinar-1.2.22-FIN.pdf

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה