< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

אירוע // השקת ספר: הלא מודע הזוגי על ספת הטיפול האישי (עירית קליינר פז) [אונ ת"א, מקוון] 19.1.22

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/2010911/

תוכנית הערב:

– שלומית ידלין גדות: הנחיה ודברי פתיחה

ברכות: גוברין ענר

ענת ברעם: "משלוש יוצא מרחב" האנליטי דרך חשיבה על הלא מודע הזוגי.

רוני באט: איזה קול יש לבן הזוג של המטופלת הפרטנית אם אין מטפל ששומע אותו?

תאיר כספי: על התנועה מסובייקטיביות לאינטרסובייקטיביות בטיפול הפסיכואנליטי.

דיון

עירית קליינר-פז: דברי סיכום ותודה

19.1.22, 22:00-20:00

https://med.tau.ac.il/sites/medicine.tau.ac.il/files/media_server/medicine/cople1901.pdf

 

מפרסם ההודעה
עירית קליינר פז iritpaz@gmail.com
כתובת מלאה
בית הספר לפסיכותרפיה תל אביב
מפה
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה