< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

אירוע // סדרת אירועים / הרצאות: השמיעיני את קולך - נשים חוקרות נשים במדעי היהדות [בר אילן, מכון כהן] מפגש ראשון=16.1.22

Message URL: https://www.hum-il.com/message/2010610/

 

שמחות ושמחים להזמין לסדרת הרצאות מרחיבות דעת על קולן הייחודי של נשים מן המקרא עד ימינו.

16.1.22 שעה 19:00: ד”ר ימימה חובב “הרבנית הדרשנית החשובה רבקה בת מאיר טיקטינר בת המאה ה-16 נותנת קול לבנות דורה.

30.1.22 שעה 19:00: פרופ’ טובה כהן “קול משלהן- התמודדות הכותבות העבריות במאה ה19 עם המסורת הגברית.

13.2.22 שעה 19:00: פרופ’ יעל שמש “אילמות, זעקה, תלונה ורינה: מסע בעקבות קולות נשיים במקרא.

6.3.22. שעה 19:00: ד”ר ורד טוהר “מכבסת תולה- משוררות עבריות כותבות כביסה.

 

ההרצאות הינן מקוונות וניתן להירשם אליהן במייל-

fanya.g.center@gmail.com

* (נשים חוקרות נשים 2022)

You will get reminders 10 ,5 ,2 days before the event
Event successfully added